Štrajk prerušujeme, aby zosilnel!

Podporujú nás

Džumelec, Som učiteľ aj keď nemusím.
Dorota Ideas - Za zmenu, protest song
Daniel Hevier, spisovateľ, dramatik
Doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD., teoretický fyzik a vysokoškolský učiteľ teoretickej fyziky na FMFI UK
Jana Oľhová, herečka
Mária Smreková, riaditeľka 1. súkromného gymnázia
Matej Struhár a Šimon Horna, autori učiteľského protestsongu
Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky
Michal Handzuš, majster sveta v ľadovom hokeji 2002
Juraj Kemka, herec
Zuzana Wienk, Aliancia Fair-Play
Michal Hvorecký, spisovateľ

Jednotlivci a organizácie

Osobnosti:

 1. Doc. akad. maliar Blažej Baláž, výtvarník a vysokoškolský pedagóg
 2. Peter Balko, spisovateľ
 3. Eva Pavlíková, herečka
 4. Juraj Nvota, režisér
 5. Fedor Gömöry, vedec roka 2014
 6. Zuzana Homolová, pesničkárka
 7. Mgr. Roman Pomajbo, herec, humorista
 8. Daniel Hevier, spisovateľ, dramatik
 9. Zuzana Fialová, herečka (video)
 10. Marián Geišberg, herec
 11. Dominika Kavaschová, herečka
 12. Gabriela Dzuríková, herečka
 13. Silvester Lavrík, prozaik, básnik, dramatik
 14. Daniel Majling, dramaturg Činohry SND
 15. Michal Hvorecký, spisovateľ
 16. Ady Hajdu, herec
 17. Beáta Dubasová, speváčka
 18. Peter Šimun, herec
 19. Daniel Dangl, herec, scenárista, režisér
 20. Katarína Janečková, športovkyňa, maliarka
 21. Róbert Jakab, herec
 22. Lasky, spevák
 23. Marián Miezga, herec
 24. Robo Opatovský, spevák
 25. Lukáš Latinák, herec
 26. Katka Ščevlíková, speváčka
 27. Eva Pavlíková, herečka
 28. Emília Vášáryová, herečka Činohry SND
 29. Martin Huba, režisér, herec Činohry SND
 30. Laco Teren, výtvarník
 31. Diana Mórová, herečka Činohry SND
 32. Peter Brajerčík, herec
 33. Daniel Fischer, herec Činohry SND
 34. Lenka Garajová, dramaturgička
 35. Anna Javorková, herečka Činohry SND
 36. Iveta Pagáčová, herečka
 37. Ľuboš Kostelný, herec Činohry SND
 38. Lukáš Dóza, herec
 39. Marek Majeský, herec
 40. Marko Škop, filmový režisér
 41. Maroš Hečko, šéfdramaturg Rádia_FM
 42. Mátyás Prikler, filmový režisér a producent
 43. Ivana Kuxová, herečka
 44. Henrieta Mičkovicová, herečka
 45. Martin Geišberg, hudobník a herec
 46. Peter Zajac, literárny kritik, esejista
 47. Ivan Štrpka, spisovateľ
 48. Vec - Branči Kováč, raper
 49. Martin ,,Kuxo" Kukoľ, hudobný manažér
 50. Matej Struhár a Šimon Horna (autor štrajkových samolepiek)
 51. Lucia Vráblicová, herečka
 52. Svetlana Rymarenko, speváčka
 53. Ladislav Hrušovský a Majo Labuda, herci
 54. prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., fyzik, vysokoškolský pedagóg, bývalý minister školstva
 55. prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc., emeritný profesor, Univerzita Komenského v Bratislave
 56. prof. RNDr. Martin Chovan, DrSc., emeritný profesor, Univerzita Komenského v Bratislave
 57. prof. Rudolf Sikora, akademický maliar
 58. prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., emeritný profesor a bývalý rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 59. prof. RNDr. Július Šubík, DrSc., emeritný profesor
 60. prof. RNDr. Ivan Kraus,  DrSc., emeritný profesor
 61. prof. PhDr. Valér Mikula, CSc., spisovateľ a vysokoškolský pedagóg
 62. prof. RNDr. Ladislav Kováč,  DrSc., emeritný profesor

Odborové a stavovské organizácie:

 1. Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (vyhlásenie Nitra ide do štrajku!)
 2. Nové školské odbory
 3. Slovenská komora učiteľov
 4. Zväz maďarských pedagógov
 5. Slovenská komora angličtinárov
 6. World Federation of Teachers Unions (FISE)

Akademické organizácie:

 1. Študentská rada vysokých škôl
 2. Asociácia stredných zdravotníckych škôl
 3. Asociácia základných umeleckých škôl SR (vyjadrenie predsedníčky)
 4. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR
 5. Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva
 6. Oddelenie didaktiky fyziky  FMFI UK BA 
 7. Ústav aplikovanej psychológie FSEV
 8. Filozofická fakulta Univerzity Komenského (vyhlásenie akademického senátu)
 9. Filozofická fakulta UMB v Banskej  Bystrici
 10. Žiacka rada školy na SPŠE K. Adlera v Bratislave
 11. Vedenie, pedagógovia a študenti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
 12. Stredoškolská študentská únia Slovenska, o. z.
 13. Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút slovakistických a mediálnych štúdií
 14. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra logiky a metodológie vied
 15. Pedagogická fakulta UK Bratislava (Vyhlásenie študentov - podpora zamestnancov fakulty)
 16. Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK v Bratislave
 17. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 18. Akademický senát Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 19. Vysoká škola múzických umení
 20. Vysoká škola výtvarných umení
 21. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra základov a vyučovania informatiky
 22. Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra histórie
 23. Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 24. Katedra anglistiky a amerikanistiky na UPJŠ v Košiciach
 25. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied (podpora aktivít IVU)
 26. ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova, Bratislava
 27. Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave
 28. Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v B. Bystrici
 29. Katedry hudobnej kultúry PF UMB v B. Bystrici
 30. Kolektív pedagógov Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 31. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy
 32. Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
 33. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 34. Akademický senát Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
 35. Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
 36. Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
 37. Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave
 38. Vedenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
 39. Vyhlásenie akademickej obce Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
 40. Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej Katedra ekonómie
 41. Katedra geografie a geológie FPV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 42. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 43. Akademický senát Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 44. Katedra politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
 45. Akademický senát a vedenie Fakulty výtvarných umení Akadémii umení v Banskej Bystrici
 46. Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied
 47. Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied
 48. Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 49. Akademický senát Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
 50. Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
 51. Slovenská historická spoločnosť pri SAV

Rodičovské iniciatívy a skupiny:

 1. Iniciatíva Slovenských RODIČOV
 2. ŠTRAJK RODIČOV/Iniciatíva Bratislavských Rodičov (IBR)
 3. Nech je ŠKOLSTVO PRIORITA
 4. Pánovi učiteľovi z lásky
 5. Rodičia žiakov ZŠ Mlynská
 6. Rodičia detí navštevujúcich verejné základné a stredné školy (odkaz na petíciu)
 7. Rodičia za lepšie školstvo
 8. Ako môžu rodičia podporiť učiteľov
 9. Platforma rodičov detí s ŤZP
 10. Rodičovská rada Gymnázia V.B.Nedožerského v Prievidzi
 11. Iniciatíva nitrianskych rodičov - INR
 12. Rodičia žiakov ZŠ Ostredková
 13. Rada rodičov RZ CORNUS pri  ZŠ Drieňová, Bratislava - Ružinov
 14. O. z. Zámoček pri štátnej MŠ Kuzmányho v Bratislave
 15. Zelená stužka - Iniciatíva rodičov na podporu učiteľov (výzva Iniciatívy rodičov SŠ Novohradská)

Študentské iniciatívy a skupiny:

 1. Slováci na zahraničných univerzitách -  v Londýne alebo všade inde (odkaz na petíciu)
 2. Vyhlásenie študentov PdF UK
 3. Podpora študentov
 4. Študenti Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici
 5. Rada študentov mesta Banská Bystrica
 6. Študentské iniciatívy podporujúce štrajk učiteľov - doma aj v zahraničí
 7. Slovenskí študenti v Berlíne
 8. Doktorandi a študenti KKN HTF VŠMU
 9. Študenti 4. ročníka učiteľstva, kombinácia matematika - fyzika/matematika - telesná výchova na FMFI UK
 10. Študenti učiteľstva humanitných a prírodných predmetov UPJŠ v Košiciach
 11. Slovenskí študenti vo Viedni
 12. Slovenskí študenti v Dánsku
 13. Študentská iniciatíva - Ďakujeme, že vieme
 14. Slovenskí študenti vo Francúzsku
 15. Slovenskí študenti v Škótsku
 16. Doktorandi a doktorandky Teórie vyučovania matematiky a študentky učiteľstva matematiky na Katedre matematiky FPV UMB Banská Bystrica
 17. Slovenskí študenti na University of Glasgow
 18. Slovenskí študenti (a ďalší podporovatelia) v Brne
 19. Iniciatíva podporujem protestujúcich učiteľov a lekárov
 20. Britskí študenti vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka
 21. List slovenských študentov v zahraničí Iniciatíve vysokoškolských učiteľov
 22. List slovenských študentov v zahraničí ministrovi školstva
 23. List absolventov STU svojej alma mater
 24. Študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku

Jednotlivci a iné organizácie:

 1. Kampaň A DOSŤ!
 2. Aktívny študent
 3. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
 4. Podpora od rodiča
 5. Talentída, n. o.
 6. Turnaj mladých fyzikov
 7. Nadácia pre deti Slovenska
 8. Štrajkujúci rodič
 9. Iniciatíva Veda chce žiť!
 10. Slovensko.digital
 11. Trojsten, o. z.
 12. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie BA I
 13. P-MAT, n.o.
 14. Základná organizácia č. 6 SZOPK Bratislava
 15. Festival komornej hudby Konvergencie
 16. Aspekt
 17. Rodič Kamil Kandalaft
 18. Slovenský tím medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School-Aged Children“
 19. Goetheho inštitút
 20. Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov
 21. Štrajkujúci učitelia z cirkevných škôl
 22. Bratislavský samosprávny kraj
 23. Jamila Maharramova, Azerbajdžan
 24. Graham Crookes, University of Hawai'i, USA
 25. Basma, učiteľka, Sýria
 26. Irene Millán, Madrid, Španielsko
 27. Yuya, Japonsko
 28. Priatelia Rače, o.z.
 29. Podporovatelia na portáli Jablko
 30. Lina, učiteľka, Čína
 31. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hubeného, Bratislava
 32. Asociácia nezávislých producentov
 33. JUDr. Peter Bročka LL.M. - primátor mesta Trnava
 34. Slovenskí ekonómovia pôsobiaci na Slovensku a v zahraničí
 35. Slovenskí doktorandi a fyzici z Univerzity Komenského pracujúci v nemenovanej vedeckej inštitúcii sídliacej v Ženeve :)
 36. Heinrich Falb, učiteľ, Kassel, Nemecko (reakcia na článok v Süddeutsche Zeitung)
 37. Louise, učiteľka, Grécko
 38. Archtung, občianske združenie ktoré organizuje Noc architektúry

Osobne nás podporili

Odoslaním podpisu cez formulár podporilo Iniciatívu slovenských učiteľov 10706 ľudí:

 1. Alena Rapošová, Bratislava
 2. Alena Vicenová, Bernolákovo
 3. Lukáš Belianský, Partizánske
 4. Iveta Bernátová, Bzenov
 5. Frank Schindler, Bratislava
 6. Stanislav Tinka, Borinka
 7. marcela szathmaryova, kosice
 8. Katarína Hoštáková, Žilina
 9. Hana Pavlendová, Zvolen
 10. Miroslava, Skubeňová
 11. Veronika Krajmerová, Lovča
 12. Milan Masarovič, Bratislava
 13. Peter Palček, Žilina
 14. Ing.Iveta Sedláková, PhD, Žilina
 15. Jan Kuzmik, Bratislava
 16. Tibor Winkler, Bratislava
 17. Ivan Olejár, Prešov
 18. Tomáš Zámečník , Trenčín
 19. Alžbeta Holá, Bratislava
 20. Peter Urban, Banská Bystrica
 21. Adriana Šterdasová, Jasenica
 22. Alexandra Krissova, Bratislava
 23. Miriam Dúcka, Zs s Ms Dvorec
 24. Mgr. Ivana Janáková, Zvolen
 25. Janka Képesová, Čečejovce
 26. Ľubica Melichová, Zvolen
 27. Andrej Gendiar, Bratislava
 28. Michal Blaho, Gáň
 29. Štefan Olejník, Bratislava
 30. Enric Pardo, Bratislava
 31. Ľubica Marková, Zvolen
 32. Iveta Huttererová, Zvolen
 33. Daniel Tunega, Bratislava
 34. Spolocnost pre predskolsku vychovu, Zvolen
 35. Vladimír Wieser, Liptovský Mikuláš
 36. Jan Ondrejčik, Nálepkovo
 37. Mgr.Zuzana Ondrejčikova, Nálepkovo
 38. Mgr.Helena Strompfová, Nálepkovo
 39. Matej Polák,Doc. Ing. PhD, Kamenica nad /Cirochou
 40. Eva Mrázová, Bratislava
 41. Lucia Budajová, Brezno
 42. Radovan Kyška Pipík, Banská Bystrica
 43. Martin Djablik, Kysucke Nove Mesto
 44. Nikola Jankovič, Bučany 727
 45. Ondrej Strnád, Banská Bystrica
 46. Jana Jelenčiaková, Bratislava
 47. Jozef Markoš, Bratislava
 48. Juraj Varga, Bratislava
 49. Viktória Lešníkíková, Banská Bystrica
 50. Viktor Lešník, Banská Bystrica
 51. Mgr. Eva Kollarova, PhD., Bratislava
 52. Natalia Vargova, Bratislava
 53. Mgr.Erika Backova, Senec
 54. Mária Šumichrastová, Nemšová
 55. Eva Vancova, Bratislava
 56. Andrea Rolková, Kremnica
 57. Mojmír Kališ, Bratislava
 58. Sebastian Hmilanský , Bratislava
 59. Eva Vokabrodova, Bratislava
 60. Milan Brachňák, Bratislava
 61. Michal Radič, Podtureň
 62. Marián Repiský, Krupina
 63. Andrea Hagonyová Šipekyová, Horné Saliby
 64. sona starobova, Bratislava
 65. Ingrid Bitterová, Komárno
 66. Ivan Olejár, Prešov
 67. Ivica Baratková, Bratislava
 68. Igor Strnisko, PhD., Lisková
 69. Andrea Rezekova, Bratislava
 70. Mária Chudíková, Spišské Vlachy
 71. Olga kunstekova, Trencin
 72. Dagmar Popjaková, Bratislava
 73. Peter Borčin, Topoľčianky
 74. Michael Lorincz DiS.art, Veľký Kýr
 75. Marianna Richtáriková, Bratislava
 76. Ľubomír Kováč, Košice
 77. Matej Antalek, Stara Tura
 78. Erik Bartos, Nove Mesto Nad Vahom
 79. Martin Broska, BRATISLAVA
 80. Andrej Zimeľ, Bystrčka
 81. Vladimír Crmoman, Nitra
 82. Gabriela Crmomanová, Nitra
 83. Lucia Bartková, Spišská Nová Ves
 84. Asociácia výchovných poradcov , Levice
 85. Eliška Bálintová, Tisovec
 86. Sofia Albertová, Rimavská Sobota
 87. Milan Katreniak, Tisovec
 88. Filip Hudec, Bratidlava
 89. Jana Stefakova, Chicago, IL USA
 90. Daniel Stefak, Chicago, IL USA
 91. Alexandra Hucekova, Zilina
 92. Martina Maľová, Ivanka pri Dunaji
 93. Peter Čilek, šaľa
 94. Mária Miklušičáková, Námestovo
 95. Michaela Šušková, Námestovo
 96. Elena Jandikova, Banská Bystrica
 97. katarina vilhanová, Košice
 98. Magdaléna Žišková, Bratislava
 99. Rebeca Vašková, Jelka
 100. Terézia Horniaková, Nová Baňa
 101. Mária Kovácsová, Lučenec
 102. Ingrid Turisová, Banská Bystrica
 103. Ján Mihálik, Ivanka pri Dunaji
 104. Zuzana Marcinová, Sobrance
 105. Lenka Zámečníková, Bratislava
 106. Michal Lečko, Soblahov
 107. Michal Blšák, Bratislava
 108. Jozef Onderčin, Bratislava Petržalka
 109. Elena Vaníková, Bratislava
 110. Anna Bajčanová, Bratislava
 111. Martina Martausova, Presov
 112. Mgr. Danka Hnilicová, 90604 Rohov
 113. Pavol Krajčír, Bratislava
 114. Maria horvatova, Borinka
 115. Nikola Grolmusová, Kanianka
 116. Domnik Kralik, Košice
 117. Ing. Boris Kacer, Bernolakovo
 118. Tomáš Švec, Závod
 119. Igor Sobolik, Bratislava
 120. Michal Vaclavik, Sušany
 121. Jana Marcineková, Zvolen
 122. Marián Gazdík, Bratislava
 123. Ingrid Vargova, Samorin
 124. jozef Trnka, Gbeľany
 125. Juraj Valko, Žilina
 126. Nikola Turčiaková, Pavlova Ves
 127. Martin Derner, Bratislava
 128. Scarlet Alberova, Rimavska Sobota
 129. Monika Svrčková, hamuliakovo
 130. Ivan Král, Bojničky
 131. Matej Šándor, Rimavská Sobota
 132. Mgr.Zdenka Práznovská, Pata
 133. zaza pastirik, bratislava
 134. Ing. Pál Perleczky, Horné Saliby
 135. Katarína Vassalová, Bratislava
 136. Juraj Podoba, Bratislava
 137. Robert Roth, Bratislava
 138. Martina Kobolková, Senec
 139. Jana Vaľková, Mgr., Trenčianska Teplá
 140. Vladislav Močári, banska bystrica@gmail.com
 141. Lenka Mazakova, Košice
 142. Magdaléna Paluchová, Čadca
 143. Miloš Minárik, Piesšťany
 144. Katarína Mádelová, Bratislava
 145. Miroslava Krescenko, Trnava
 146. Karin Krchnáková, Bratislava
 147. Helena Rodáková, Vápeník 36
 148. Terézia Slanináková, Skalité
 149. Vasilko Ján, Košice
 150. Vlasta Košárová, Hlinné
 151. Veronika Hucíková, Žilina
 152. Alexandra Skirčáková, Dolný Kubín
 153. Dorota Petrušková, Prešov
 154. Anna Kucharíková, Bratislava
 155. Marek Vidiš, Poprad
 156. Branislav Horváth, Horné Orešany
 157. Adriána Milotová, Radošovce
 158. Alena Grílusová, Námestovo
 159. Hana Chorvátová, Banská Bystrica
 160. Zuzana Bukovská, Košice
 161. Ondrej Straka, Šoporňa
 162. Norbert Mogyorósi, Krásnohorské Podhradie
 163. Tereza Kukučková, Trenčín
 164. Katarína Kočnerová, Šaľa
 165. Helena Andreeva, Michalovce
 166. Lucia Kišová, Bratislava
 167. Zuzana Koprušáková, Sp. Teplica
 168. Prof. Dr. h. c. Ing. Juraj Stern, PhD , Bratislava
 169. Edeltraud Janáčiková, Banská Bystrica
 170. Simona Opatová, Beckov
 171. Stanislav Styan, Bratislava
 172. Michaela Múčková, Závod
 173. Oľga Kudláčová, Bratislava
 174. Gabriela Pleschová, Bratislava
 175. Nikola Jankovič, Bučany
 176. Juraj Havlík, Selce
 177. Eva Marčáková, Trenčín
 178. Matej Jakab, Trebišov
 179. Peter Spišák, Michalovce
 180. Katarina Katinova, Bratislava
 181. Maria Spisakova, Michalovce
 182. Miriam Trnková, Jasová
 183. Kristína Vargová, Veľký Šariš
 184. Anna Rumanova, Nitra
 185. Ladislav Ruman, Nitra
 186. zuzana kyselova, bratislava
 187. Daniela Olejárová, Bratislava
 188. Jaroslav Gurican, Bratislava
 189. Pavol Fačko, Dolný Kubín
 190. Magdaléna Šandríková, Pukanec
 191. Lukáš Meňhert, Čierne Kľačany
 192. Miroslav Krchňavý, Bratislava
 193. Martin, Bušík
 194. Karol Benko, Dubnica nad Váhom
 195. Gabriela Potisková, Bratislava
 196. Nadežda Bystrická, Bratislava
 197. Jana Minarikova, Nitra
 198. Sviatoslav Molnár ml., Bratislava
 199. Drahoslav Gasparovic, Rovinka
 200. Ján Baláž, Banská Štiavnica
 1. Jozef Madzin, Poprad
 2. Petra Huliaková, Žilina
 3. Peter Pakan, Žilina
 4. Vlado Potisk, Bratislava
 5. Ivan Polčic, Bratislava
 6. Miroslav Balala, Žilina
 7. Rastislav Sopúch, Bratislava
 8. Zuzana Englmanová, Bratislava
 9. Simona Rajčániová, Bratislava
 10. Romana Letanovská, Prievidza
 11. Tomas Podmanik, Topolcany
 12. Daniel Gašpierik, Košice
 13. Petra Sýkorová, Žilina
 14. Mariana Damborská, NITRA
 15. Barbora Bezáková, Banská Bystrica
 16. Tomáš Košík, Bardejov
 17. Marek Čecho, Spisska Nová Ves
 18. Ivan Feigl, Košice
 19. Darina Dvorská, Bratislava
 20. Radana Štrbáková, Bratislava
 21. Miriam Bicková, Košice
 22. Iniciatíva študentov pedagogických odborov VŠ, Trnava
 23. Dominik Turiak, Zilina
 24. Roman Hofreiter, Liptovský Mikuláš
 25. Matus Antolik, Poprad
 26. Marcela Vlčeková, Bratislava
 27. Csaba Hóka, Bratislava
 28. Hana Stanková, Bratislava
 29. Petra Laktišová, Bratislava
 30. Jana Stanislavova, Rudňany
 31. Alena Bachratá, Žilina
 32. Anezka Miskelova, Ziar nad Hronom
 33. Antónia Karabová, Bratislava
 34. Veronika Búcsiová, Most pri Bratislave
 35. Matej Zigo, Modra
 36. Klaudia Gužáková, Rimavská Sobota
 37. Judita Dobrá, Galanta
 38. Martin Bachratý, Žilina
 39. Pavol Roman, Trnava
 40. HELENA LAUCIKOVA, Bratislava
 41. Vlado Talian, Bratislava
 42. Lucia Gregorová, Bratislava
 43. Alžbeta Menyhartová, Horné Mýto
 44. Eszter Menyhartová, Horné Mýto
 45. Gábor Jakubecz, Topoľníky
 46. Alžbeta Jakubeczová, Topoľníky
 47. Zuzana Jašková, Sobrance
 48. Gergely Vörös, Lehnice
 49. Dusan Janecek, Tvrdosin
 50. Jarmila GurSKA, bratislava
 51. Matej Turza, Bratislava
 52. tünde mészárot, balon
 53. Nikola Gálová, Šaľa
 54. Martin Meľuch, Čabiny
 55. Marián Solnica, Nové Zámky
 56. Helena Subjaková, Lehota pod Vtáčnikom
 57. Jakub Pullmann, Žiar Nad Hronom
 58. Lucia Šohajdová, Skalica
 59. clovek pre cloveka,n.o., presov
 60. Martin Mocko, Bratislava
 61. Šimon Grác, Topolcany
 62. Marek Horniak, Nová Baňa
 63. Terézia Horniaková, Nová Baňa
 64. Tomáš Bako, Klasov
 65. Michal Alexovič, Koškovce
 66. Richard Balogh, Bratislava
 67. Adam Válek, Bratislava
 68. Tomáš Derka, Vysoká pri Morave
 69. Lilla Koreňová, Bratislava
 70. Marek Števuliak, Hladovka
 71. Drahotín Drdák, Žilina
 72. Peter Beňuš, Bratislava
 73. Beáta Miľová, Košice
 74. Jakub Ďurech, Bratislava
 75. Filip Skultety, Poruba
 76. Jolana Darulová, Banská Bystrica
 77. Katarína Koštialová, Zvolen
 78. Lenka Grófová, bratislava
 79. Zdena Krišková, Poprad
 80. Erika Štefanková, Čierna Lehota
 81. Miroslav Faturík, Beluša
 82. Michal Kren, Bratislava
 83. Viera Pixová, Bratislava
 84. Dominik Kačmár, Malcov
 85. Michal Melúch, Bratislava
 86. Karol Marso, Bratislava
 87. Viera Miššíková, Bratislava
 88. Miroslav Procházka, Petrova Ves
 89. David Csomor, Bratislava
 90. Matej Uhlik, Bratislava
 91. Martin Mekota, Bratislava
 92. Matej Képeš, Moldava nad Bodvou
 93. Marek Bernád, Bratislava
 94. Martin Brakl, Bratislava
 95. Tatiana Kúdelová, Bratislava
 96. Kamila Šandalová, Bratislava
 97. terézia kaššovicová, Štvtok
 98. Juraj Branický, Žilina
 99. Ivana Shawkatová, Bratislava
 100. Adriána Ščamborová, Veľké Kapušany
 101. Ľubomír Revay, Skalité
 102. Mária Revayová, Skalité
 103. Jozef Bendík, Bratislava
 104. Lubica Pešková, Dubová
 105. Dáša Semjanová, Košice
 106. Barbora Repková, Bratislava
 107. Peter Tylka, Liptovsky Mikulas
 108. Peter Hucík, Žilina
 109. Mgr. Nataša Gundová, Považská Bystrica
 110. Martina Brezová, Bratislava
 111. Angela Klamová, Pezinok
 112. Martin Flaška, Bratislava
 113. Matúš Kišša, Krpeľany
 114. Alžbeta Meňkyová, Michalovce
 115. Miroslava Raničová, Michalovce
 116. Viera Krešáková, Banská Bystrica
 117. Chiara Rasochová, Bratislava
 118. Ján Vecan, Košice
 119. Ľubica Černá, Bánov
 120. Matej Petroci, Poprad
 121. Ivan Galdík, Rimavská Sobota
 122. Mária Šabíková, Bratislava
 123. Elena Fedorová, Zákamenné
 124. Ivana Takacova, Kosice
 125. Alena Bodingerová, scenáristka, Bratislava
 126. Peter Kováč, Rimavská Sobota
 127. Lucia Zivnova, Bratislava
 128. Ruzena Zivnova, Skalica
 129. Mariana Pavelková, Likavka
 130. Marek Mati, Mojš 91, 010 01 Žilina
 131. Ivana Rusnáková, Revúca
 132. Roman Pašteka, Bratislava
 133. Dana Jarošová, Trenčianske Teplice
 134. Ján Klíma, Bratislava
 135. Michaela Borikova, Bratislava
 136. Martina Vacová, Humenné
 137. Lucia Karlikova, Povazska 18
 138. Anastázia Strečková, Zvolen
 139. Tomáš Rajtík, Bratislava
 140. Sidonia Csolleova, Bratislava
 141. Štefan Mentel, Bratislava
 142. Viktória Gavaldová, Ivanka pri Dunaji
 143. Pavol Blaho, Modra
 144. Mgr.art Anabela Bačíková, Bratislava
 145. Kristína, Dulinová
 146. Patrik Florek, Dublin
 147. Jana Chrenová, Sľažany
 148. Jozef Starna, Košice
 149. Juraj Košík, Púchov
 150. Jan Bugar, Levice
 151. Milada Bugarova, Levice
 152. Mária Potomová, Tisinec
 153. Petra Horváthová, Košice
 154. Šarlota Starnová, Košice
 155. Ing. Zuzana Kassaiova, Kosice
 156. Vladimíra Chalásová, Banka
 157. Martin Skuhra, Poprad
 158. Silvia Zdútová, Bratislava
 159. Ján Karaffa, Veľký Šariš
 160. Sofia Skokanová, Poprad
 161. Mária Hrbasová, Trenčín
 162. Lívia Muntágová, Vrútky
 163. Štefan Mentel, Bratislava
 164. Mariana Mentelová, Bratislava
 165. Robert Chlebovič, Poprad
 166. Paula Berkyová, Vlkanová
 167. Petra Berkyová, Vlkanová
 168. Alexandra Gerbová, Snina
 169. Viktor Pecer, Košice
 170. Renáta Gondová, Slatvina
 171. Gabriela Kyzeková , Púchov
 172. Katarína Rusnáková, Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení, Banská Bystrica
 173. Nora Bělousovová, Miloslavov
 174. Hana Smitková, Bratislava
 175. Ján Révay, Veľká Čausa
 176. Martin Zámečník, Bratislava
 177. Jozef Tiňo, Bratislava
 178. Marta Petrášová, Bratislava
 179. Daniela Moravčíková, Vrbové
 180. Eva Tiňová, Bratislava
 181. Marta Machajdíková, Bratislava
 182. Marcel Abas, Trnava
 183. Mária Neupauerová, Poprad
 184. Monika Klapková, Bratislava
 185. frantisek demeter, bratislava
 186. Ľubomír Bohňák, Košice
 187. Janka Bohňáková, Košice
 188. Michal Hlatký, Trnava
 189. Katarína Kňazovická, Prešov
 190. Ľubomír Jahoda, Banská Bystrica
 191. Martin Schoeller, Bratislava
 192. Michal Rehák , Dubnica nad Váhom
 193. Michal Kostúr, Banská Bystrica
 194. Anna Vitázková, Modrová
 195. Miroslav Slivko, Košice
 196. Mária Sovíková, Radoľa
 197. Mirka Hrubalová, Trnava
 198. Igor Hrubala, Trnava
 199. Daniela Macejková, Vinohrady nad Váhom
 200. Juraj Fraňo, Štúrovo