Štrajk prerušujeme, aby zosilnel!

Podporujú nás

Džumelec, Som učiteľ aj keď nemusím.
Dorota Ideas - Za zmenu, protest song
Daniel Hevier, spisovateľ, dramatik
Doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD., teoretický fyzik a vysokoškolský učiteľ teoretickej fyziky na FMFI UK
Jana Oľhová, herečka
Mária Smreková, riaditeľka 1. súkromného gymnázia
Matej Struhár a Šimon Horna, autori učiteľského protestsongu
Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky
Michal Handzuš, majster sveta v ľadovom hokeji 2002
Juraj Kemka, herec
Zuzana Wienk, Aliancia Fair-Play
Michal Hvorecký, spisovateľ

Jednotlivci a organizácie

Osobnosti:

 1. Doc. akad. maliar Blažej Baláž, výtvarník a vysokoškolský pedagóg
 2. Peter Balko, spisovateľ
 3. Eva Pavlíková, herečka
 4. Juraj Nvota, režisér
 5. Fedor Gömöry, vedec roka 2014
 6. Zuzana Homolová, pesničkárka
 7. Mgr. Roman Pomajbo, herec, humorista
 8. Daniel Hevier, spisovateľ, dramatik
 9. Zuzana Fialová, herečka (video)
 10. Marián Geišberg, herec
 11. Dominika Kavaschová, herečka
 12. Gabriela Dzuríková, herečka
 13. Silvester Lavrík, prozaik, básnik, dramatik
 14. Daniel Majling, dramaturg Činohry SND
 15. Michal Hvorecký, spisovateľ
 16. Ady Hajdu, herec
 17. Beáta Dubasová, speváčka
 18. Peter Šimun, herec
 19. Daniel Dangl, herec, scenárista, režisér
 20. Katarína Janečková, športovkyňa, maliarka
 21. Róbert Jakab, herec
 22. Lasky, spevák
 23. Marián Miezga, herec
 24. Robo Opatovský, spevák
 25. Lukáš Latinák, herec
 26. Katka Ščevlíková, speváčka
 27. Eva Pavlíková, herečka
 28. Emília Vášáryová, herečka Činohry SND
 29. Martin Huba, režisér, herec Činohry SND
 30. Laco Teren, výtvarník
 31. Diana Mórová, herečka Činohry SND
 32. Peter Brajerčík, herec
 33. Daniel Fischer, herec Činohry SND
 34. Lenka Garajová, dramaturgička
 35. Anna Javorková, herečka Činohry SND
 36. Iveta Pagáčová, herečka
 37. Ľuboš Kostelný, herec Činohry SND
 38. Lukáš Dóza, herec
 39. Marek Majeský, herec
 40. Marko Škop, filmový režisér
 41. Maroš Hečko, šéfdramaturg Rádia_FM
 42. Mátyás Prikler, filmový režisér a producent
 43. Ivana Kuxová, herečka
 44. Henrieta Mičkovicová, herečka
 45. Martin Geišberg, hudobník a herec
 46. Peter Zajac, literárny kritik, esejista
 47. Ivan Štrpka, spisovateľ
 48. Vec - Branči Kováč, raper
 49. Martin ,,Kuxo" Kukoľ, hudobný manažér
 50. Matej Struhár a Šimon Horna (autor štrajkových samolepiek)
 51. Lucia Vráblicová, herečka
 52. Svetlana Rymarenko, speváčka
 53. Ladislav Hrušovský a Majo Labuda, herci
 54. prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., fyzik, vysokoškolský pedagóg, bývalý minister školstva
 55. prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc., emeritný profesor, Univerzita Komenského v Bratislave
 56. prof. RNDr. Martin Chovan, DrSc., emeritný profesor, Univerzita Komenského v Bratislave
 57. prof. Rudolf Sikora, akademický maliar
 58. prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., emeritný profesor a bývalý rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 59. prof. RNDr. Július Šubík, DrSc., emeritný profesor
 60. prof. RNDr. Ivan Kraus,  DrSc., emeritný profesor
 61. prof. PhDr. Valér Mikula, CSc., spisovateľ a vysokoškolský pedagóg
 62. prof. RNDr. Ladislav Kováč,  DrSc., emeritný profesor

Odborové a stavovské organizácie:

 1. Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (vyhlásenie Nitra ide do štrajku!)
 2. Nové školské odbory
 3. Slovenská komora učiteľov
 4. Zväz maďarských pedagógov
 5. Slovenská komora angličtinárov
 6. World Federation of Teachers Unions (FISE)

Akademické organizácie:

 1. Študentská rada vysokých škôl
 2. Asociácia stredných zdravotníckych škôl
 3. Asociácia základných umeleckých škôl SR (vyjadrenie predsedníčky)
 4. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR
 5. Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva
 6. Oddelenie didaktiky fyziky  FMFI UK BA 
 7. Ústav aplikovanej psychológie FSEV
 8. Filozofická fakulta Univerzity Komenského (vyhlásenie akademického senátu)
 9. Filozofická fakulta UMB v Banskej  Bystrici
 10. Žiacka rada školy na SPŠE K. Adlera v Bratislave
 11. Vedenie, pedagógovia a študenti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
 12. Stredoškolská študentská únia Slovenska, o. z.
 13. Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút slovakistických a mediálnych štúdií
 14. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra logiky a metodológie vied
 15. Pedagogická fakulta UK Bratislava (Vyhlásenie študentov - podpora zamestnancov fakulty)
 16. Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK v Bratislave
 17. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 18. Akademický senát Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 19. Vysoká škola múzických umení
 20. Vysoká škola výtvarných umení
 21. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra základov a vyučovania informatiky
 22. Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra histórie
 23. Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 24. Katedra anglistiky a amerikanistiky na UPJŠ v Košiciach
 25. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied (podpora aktivít IVU)
 26. ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova, Bratislava
 27. Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave
 28. Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v B. Bystrici
 29. Katedry hudobnej kultúry PF UMB v B. Bystrici
 30. Kolektív pedagógov Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 31. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy
 32. Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
 33. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 34. Akademický senát Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
 35. Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
 36. Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
 37. Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave
 38. Vedenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
 39. Vyhlásenie akademickej obce Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
 40. Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej Katedra ekonómie
 41. Katedra geografie a geológie FPV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 42. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 43. Akademický senát Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 44. Katedra politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
 45. Akademický senát a vedenie Fakulty výtvarných umení Akadémii umení v Banskej Bystrici
 46. Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied
 47. Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied
 48. Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 49. Akademický senát Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
 50. Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
 51. Slovenská historická spoločnosť pri SAV

Rodičovské iniciatívy a skupiny:

 1. Iniciatíva Slovenských RODIČOV
 2. ŠTRAJK RODIČOV/Iniciatíva Bratislavských Rodičov (IBR)
 3. Nech je ŠKOLSTVO PRIORITA
 4. Pánovi učiteľovi z lásky
 5. Rodičia žiakov ZŠ Mlynská
 6. Rodičia detí navštevujúcich verejné základné a stredné školy (odkaz na petíciu)
 7. Rodičia za lepšie školstvo
 8. Ako môžu rodičia podporiť učiteľov
 9. Platforma rodičov detí s ŤZP
 10. Rodičovská rada Gymnázia V.B.Nedožerského v Prievidzi
 11. Iniciatíva nitrianskych rodičov - INR
 12. Rodičia žiakov ZŠ Ostredková
 13. Rada rodičov RZ CORNUS pri  ZŠ Drieňová, Bratislava - Ružinov
 14. O. z. Zámoček pri štátnej MŠ Kuzmányho v Bratislave
 15. Zelená stužka - Iniciatíva rodičov na podporu učiteľov (výzva Iniciatívy rodičov SŠ Novohradská)

Študentské iniciatívy a skupiny:

 1. Slováci na zahraničných univerzitách -  v Londýne alebo všade inde (odkaz na petíciu)
 2. Vyhlásenie študentov PdF UK
 3. Podpora študentov
 4. Študenti Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici
 5. Rada študentov mesta Banská Bystrica
 6. Študentské iniciatívy podporujúce štrajk učiteľov - doma aj v zahraničí
 7. Slovenskí študenti v Berlíne
 8. Doktorandi a študenti KKN HTF VŠMU
 9. Študenti 4. ročníka učiteľstva, kombinácia matematika - fyzika/matematika - telesná výchova na FMFI UK
 10. Študenti učiteľstva humanitných a prírodných predmetov UPJŠ v Košiciach
 11. Slovenskí študenti vo Viedni
 12. Slovenskí študenti v Dánsku
 13. Študentská iniciatíva - Ďakujeme, že vieme
 14. Slovenskí študenti vo Francúzsku
 15. Slovenskí študenti v Škótsku
 16. Doktorandi a doktorandky Teórie vyučovania matematiky a študentky učiteľstva matematiky na Katedre matematiky FPV UMB Banská Bystrica
 17. Slovenskí študenti na University of Glasgow
 18. Slovenskí študenti (a ďalší podporovatelia) v Brne
 19. Iniciatíva podporujem protestujúcich učiteľov a lekárov
 20. Britskí študenti vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka
 21. List slovenských študentov v zahraničí Iniciatíve vysokoškolských učiteľov
 22. List slovenských študentov v zahraničí ministrovi školstva
 23. List absolventov STU svojej alma mater
 24. Študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku

Jednotlivci a iné organizácie:

 1. Kampaň A DOSŤ!
 2. Aktívny študent
 3. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
 4. Podpora od rodiča
 5. Talentída, n. o.
 6. Turnaj mladých fyzikov
 7. Nadácia pre deti Slovenska
 8. Štrajkujúci rodič
 9. Iniciatíva Veda chce žiť!
 10. Slovensko.digital
 11. Trojsten, o. z.
 12. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie BA I
 13. P-MAT, n.o.
 14. Základná organizácia č. 6 SZOPK Bratislava
 15. Festival komornej hudby Konvergencie
 16. Aspekt
 17. Rodič Kamil Kandalaft
 18. Slovenský tím medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School-Aged Children“
 19. Goetheho inštitút
 20. Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov
 21. Štrajkujúci učitelia z cirkevných škôl
 22. Bratislavský samosprávny kraj
 23. Jamila Maharramova, Azerbajdžan
 24. Graham Crookes, University of Hawai'i, USA
 25. Basma, učiteľka, Sýria
 26. Irene Millán, Madrid, Španielsko
 27. Yuya, Japonsko
 28. Priatelia Rače, o.z.
 29. Podporovatelia na portáli Jablko
 30. Lina, učiteľka, Čína
 31. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hubeného, Bratislava
 32. Asociácia nezávislých producentov
 33. JUDr. Peter Bročka LL.M. - primátor mesta Trnava
 34. Slovenskí ekonómovia pôsobiaci na Slovensku a v zahraničí
 35. Slovenskí doktorandi a fyzici z Univerzity Komenského pracujúci v nemenovanej vedeckej inštitúcii sídliacej v Ženeve :)
 36. Heinrich Falb, učiteľ, Kassel, Nemecko (reakcia na článok v Süddeutsche Zeitung)
 37. Louise, učiteľka, Grécko
 38. Archtung, občianske združenie ktoré organizuje Noc architektúry

Osobne nás podporili

Odoslaním podpisu cez formulár podporilo Iniciatívu slovenských učiteľov 10755 ľudí:

 1. Libuše Šetinová, Bratislava
 2. Martin Potočňák, Závod
 3. Miroslav Hlúbik, Púchov
 4. Soňa Šimončičová, Trnava
 5. Milan Hovanec, Košice
 6. Zdena Michalovičová, Bratislava
 7. Eva Rošková, Poprad
 8. Alena Róžová, Nitrianske Hrnčiarovce
 9. Iveta Kipsová, Bratislava
 10. Jaroslava Horčičáková, Oščadnica
 11. Adriana Seková, Partizánske
 12. PaedDr. Emília Gašparíková, Šaštín-Stráže
 13. Julián Ondriš, Hlohovec
 14. Andrej Klamo, Kuchyňa
 15. Mária Orolínová, Trnava
 16. Peter Jedlicka, Frankfurt
 17. Michal Elias, Giraltovce
 18. Alexandra Dobrotková, Bratislava
 19. Mária Dananaiová, Nové Zámky
 20. Marián Rybár, Trnovec
 21. Klára Kusa, Bratislava
 22. Peter Švarc, Bojnice
 23. Lucia Király Csajka, Bratislava
 24. Katka Kolembusová, Senec
 25. Anna Habdáková, Bratislava
 26. ivan pokorný, hrabovka
 27. Matej Breja, Bratislava
 28. Milan Sojka, Prievidza
 29. Michal Džeksn, Bratislava
 30. Juraj Petrík, Bratislava
 31. David Kletzl, Brno
 32. Danica Jurčáková, Bacúch
 33. Martin Lukačovský, Bratislava
 34. Daniel Sloboda, Bratislava
 35. Zdenko Ivančík, Prievidza
 36. Andrea Ozdaniova, Kosicke Olsany
 37. Karin Sabolikova, Kosice - vidiek
 38. Nadežda Jelušová, Bratislava
 39. Pavol Šefčík, Spišská Nová Ves
 40. Zuzana Vass , Košice
 41. Tomáš Mokráň, Trenčín
 42. Oľga Balušíková, Považská Bystrica
 43. Nikola Canigova, Bratislava
 44. Jana Faltejsek, Bratislava
 45. Natália Holtánová, Žilina
 46. Janka Holtánová, Žilina
 47. Petra Mandzáková Tolnayová, Martin
 48. Daniela Kušnírová, Alekšince 190
 49. Darina Lešková, Prešov
 50. Alena Rapošová, Bratislava
 51. Alena Vicenová, Bernolákovo
 52. Lukáš Belianský, Partizánske
 53. Iveta Bernátová, Bzenov
 54. Frank Schindler, Bratislava
 55. Stanislav Tinka, Borinka
 56. marcela szathmaryova, kosice
 57. Katarína Hoštáková, Žilina
 58. Hana Pavlendová, Zvolen
 59. Miroslava, Skubeňová
 60. Veronika Krajmerová, Lovča
 61. Milan Masarovič, Bratislava
 62. Peter Palček, Žilina
 63. Ing.Iveta Sedláková, PhD, Žilina
 64. Jan Kuzmik, Bratislava
 65. Tibor Winkler, Bratislava
 66. Ivan Olejár, Prešov
 67. Tomáš Zámečník , Trenčín
 68. Alžbeta Holá, Bratislava
 69. Peter Urban, Banská Bystrica
 70. Adriana Šterdasová, Jasenica
 71. Alexandra Krissova, Bratislava
 72. Miriam Dúcka, Zs s Ms Dvorec
 73. Mgr. Ivana Janáková, Zvolen
 74. Janka Képesová, Čečejovce
 75. Ľubica Melichová, Zvolen
 76. Andrej Gendiar, Bratislava
 77. Michal Blaho, Gáň
 78. Štefan Olejník, Bratislava
 79. Enric Pardo, Bratislava
 80. Ľubica Marková, Zvolen
 81. Iveta Huttererová, Zvolen
 82. Daniel Tunega, Bratislava
 83. Spolocnost pre predskolsku vychovu, Zvolen
 84. Vladimír Wieser, Liptovský Mikuláš
 85. Jan Ondrejčik, Nálepkovo
 86. Mgr.Zuzana Ondrejčikova, Nálepkovo
 87. Mgr.Helena Strompfová, Nálepkovo
 88. Matej Polák,Doc. Ing. PhD, Kamenica nad /Cirochou
 89. Eva Mrázová, Bratislava
 90. Lucia Budajová, Brezno
 91. Radovan Kyška Pipík, Banská Bystrica
 92. Martin Djablik, Kysucke Nove Mesto
 93. Nikola Jankovič, Bučany 727
 94. Ondrej Strnád, Banská Bystrica
 95. Jana Jelenčiaková, Bratislava
 96. Jozef Markoš, Bratislava
 97. Juraj Varga, Bratislava
 98. Viktória Lešníkíková, Banská Bystrica
 99. Viktor Lešník, Banská Bystrica
 100. Mgr. Eva Kollarova, PhD., Bratislava
 101. Natalia Vargova, Bratislava
 102. Mgr.Erika Backova, Senec
 103. Mária Šumichrastová, Nemšová
 104. Eva Vancova, Bratislava
 105. Andrea Rolková, Kremnica
 106. Mojmír Kališ, Bratislava
 107. Sebastian Hmilanský , Bratislava
 108. Eva Vokabrodova, Bratislava
 109. Milan Brachňák, Bratislava
 110. Michal Radič, Podtureň
 111. Marián Repiský, Krupina
 112. Andrea Hagonyová Šipekyová, Horné Saliby
 113. sona starobova, Bratislava
 114. Ingrid Bitterová, Komárno
 115. Ivan Olejár, Prešov
 116. Ivica Baratková, Bratislava
 117. Igor Strnisko, PhD., Lisková
 118. Andrea Rezekova, Bratislava
 119. Mária Chudíková, Spišské Vlachy
 120. Olga kunstekova, Trencin
 121. Dagmar Popjaková, Bratislava
 122. Peter Borčin, Topoľčianky
 123. Michael Lorincz DiS.art, Veľký Kýr
 124. Marianna Richtáriková, Bratislava
 125. Ľubomír Kováč, Košice
 126. Matej Antalek, Stara Tura
 127. Erik Bartos, Nove Mesto Nad Vahom
 128. Martin Broska, BRATISLAVA
 129. Andrej Zimeľ, Bystrčka
 130. Vladimír Crmoman, Nitra
 131. Gabriela Crmomanová, Nitra
 132. Lucia Bartková, Spišská Nová Ves
 133. Asociácia výchovných poradcov , Levice
 134. Eliška Bálintová, Tisovec
 135. Sofia Albertová, Rimavská Sobota
 136. Milan Katreniak, Tisovec
 137. Filip Hudec, Bratidlava
 138. Jana Stefakova, Chicago, IL USA
 139. Daniel Stefak, Chicago, IL USA
 140. Alexandra Hucekova, Zilina
 141. Martina Maľová, Ivanka pri Dunaji
 142. Peter Čilek, šaľa
 143. Mária Miklušičáková, Námestovo
 144. Michaela Šušková, Námestovo
 145. Elena Jandikova, Banská Bystrica
 146. katarina vilhanová, Košice
 147. Magdaléna Žišková, Bratislava
 148. Rebeca Vašková, Jelka
 149. Terézia Horniaková, Nová Baňa
 150. Mária Kovácsová, Lučenec
 151. Ingrid Turisová, Banská Bystrica
 152. Ján Mihálik, Ivanka pri Dunaji
 153. Zuzana Marcinová, Sobrance
 154. Lenka Zámečníková, Bratislava
 155. Michal Lečko, Soblahov
 156. Michal Blšák, Bratislava
 157. Jozef Onderčin, Bratislava Petržalka
 158. Elena Vaníková, Bratislava
 159. Anna Bajčanová, Bratislava
 160. Martina Martausova, Presov
 161. Mgr. Danka Hnilicová, 90604 Rohov
 162. Pavol Krajčír, Bratislava
 163. Maria horvatova, Borinka
 164. Nikola Grolmusová, Kanianka
 165. Domnik Kralik, Košice
 166. Ing. Boris Kacer, Bernolakovo
 167. Tomáš Švec, Závod
 168. Igor Sobolik, Bratislava
 169. Michal Vaclavik, Sušany
 170. Jana Marcineková, Zvolen
 171. Marián Gazdík, Bratislava
 172. Ingrid Vargova, Samorin
 173. jozef Trnka, Gbeľany
 174. Juraj Valko, Žilina
 175. Nikola Turčiaková, Pavlova Ves
 176. Martin Derner, Bratislava
 177. Scarlet Alberova, Rimavska Sobota
 178. Monika Svrčková, hamuliakovo
 179. Ivan Král, Bojničky
 180. Matej Šándor, Rimavská Sobota
 181. Mgr.Zdenka Práznovská, Pata
 182. zaza pastirik, bratislava
 183. Ing. Pál Perleczky, Horné Saliby
 184. Katarína Vassalová, Bratislava
 185. Juraj Podoba, Bratislava
 186. Robert Roth, Bratislava
 187. Martina Kobolková, Senec
 188. Jana Vaľková, Mgr., Trenčianska Teplá
 189. Vladislav Močári, banska bystrica@gmail.com
 190. Lenka Mazakova, Košice
 191. Magdaléna Paluchová, Čadca
 192. Miloš Minárik, Piesšťany
 193. Katarína Mádelová, Bratislava
 194. Miroslava Krescenko, Trnava
 195. Karin Krchnáková, Bratislava
 196. Helena Rodáková, Vápeník 36
 197. Terézia Slanináková, Skalité
 198. Vasilko Ján, Košice
 199. Vlasta Košárová, Hlinné
 200. Veronika Hucíková, Žilina
 1. Alexandra Skirčáková, Dolný Kubín
 2. Dorota Petrušková, Prešov
 3. Anna Kucharíková, Bratislava
 4. Marek Vidiš, Poprad
 5. Branislav Horváth, Horné Orešany
 6. Adriána Milotová, Radošovce
 7. Alena Grílusová, Námestovo
 8. Hana Chorvátová, Banská Bystrica
 9. Zuzana Bukovská, Košice
 10. Ondrej Straka, Šoporňa
 11. Norbert Mogyorósi, Krásnohorské Podhradie
 12. Tereza Kukučková, Trenčín
 13. Katarína Kočnerová, Šaľa
 14. Helena Andreeva, Michalovce
 15. Lucia Kišová, Bratislava
 16. Zuzana Koprušáková, Sp. Teplica
 17. Prof. Dr. h. c. Ing. Juraj Stern, PhD , Bratislava
 18. Edeltraud Janáčiková, Banská Bystrica
 19. Simona Opatová, Beckov
 20. Stanislav Styan, Bratislava
 21. Michaela Múčková, Závod
 22. Oľga Kudláčová, Bratislava
 23. Gabriela Pleschová, Bratislava
 24. Nikola Jankovič, Bučany
 25. Juraj Havlík, Selce
 26. Eva Marčáková, Trenčín
 27. Matej Jakab, Trebišov
 28. Peter Spišák, Michalovce
 29. Katarina Katinova, Bratislava
 30. Maria Spisakova, Michalovce
 31. Miriam Trnková, Jasová
 32. Kristína Vargová, Veľký Šariš
 33. Anna Rumanova, Nitra
 34. Ladislav Ruman, Nitra
 35. zuzana kyselova, bratislava
 36. Daniela Olejárová, Bratislava
 37. Jaroslav Gurican, Bratislava
 38. Pavol Fačko, Dolný Kubín
 39. Magdaléna Šandríková, Pukanec
 40. Lukáš Meňhert, Čierne Kľačany
 41. Miroslav Krchňavý, Bratislava
 42. Martin, Bušík
 43. Karol Benko, Dubnica nad Váhom
 44. Gabriela Potisková, Bratislava
 45. Nadežda Bystrická, Bratislava
 46. Jana Minarikova, Nitra
 47. Sviatoslav Molnár ml., Bratislava
 48. Drahoslav Gasparovic, Rovinka
 49. Ján Baláž, Banská Štiavnica
 50. Jozef Madzin, Poprad
 51. Petra Huliaková, Žilina
 52. Peter Pakan, Žilina
 53. Vlado Potisk, Bratislava
 54. Ivan Polčic, Bratislava
 55. Miroslav Balala, Žilina
 56. Rastislav Sopúch, Bratislava
 57. Zuzana Englmanová, Bratislava
 58. Simona Rajčániová, Bratislava
 59. Romana Letanovská, Prievidza
 60. Tomas Podmanik, Topolcany
 61. Daniel Gašpierik, Košice
 62. Petra Sýkorová, Žilina
 63. Mariana Damborská, NITRA
 64. Barbora Bezáková, Banská Bystrica
 65. Tomáš Košík, Bardejov
 66. Marek Čecho, Spisska Nová Ves
 67. Ivan Feigl, Košice
 68. Darina Dvorská, Bratislava
 69. Radana Štrbáková, Bratislava
 70. Miriam Bicková, Košice
 71. Iniciatíva študentov pedagogických odborov VŠ, Trnava
 72. Dominik Turiak, Zilina
 73. Roman Hofreiter, Liptovský Mikuláš
 74. Matus Antolik, Poprad
 75. Marcela Vlčeková, Bratislava
 76. Csaba Hóka, Bratislava
 77. Hana Stanková, Bratislava
 78. Petra Laktišová, Bratislava
 79. Jana Stanislavova, Rudňany
 80. Alena Bachratá, Žilina
 81. Anezka Miskelova, Ziar nad Hronom
 82. Antónia Karabová, Bratislava
 83. Veronika Búcsiová, Most pri Bratislave
 84. Matej Zigo, Modra
 85. Klaudia Gužáková, Rimavská Sobota
 86. Judita Dobrá, Galanta
 87. Martin Bachratý, Žilina
 88. Pavol Roman, Trnava
 89. HELENA LAUCIKOVA, Bratislava
 90. Vlado Talian, Bratislava
 91. Lucia Gregorová, Bratislava
 92. Alžbeta Menyhartová, Horné Mýto
 93. Eszter Menyhartová, Horné Mýto
 94. Gábor Jakubecz, Topoľníky
 95. Alžbeta Jakubeczová, Topoľníky
 96. Zuzana Jašková, Sobrance
 97. Gergely Vörös, Lehnice
 98. Dusan Janecek, Tvrdosin
 99. Jarmila GurSKA, bratislava
 100. Matej Turza, Bratislava
 101. tünde mészárot, balon
 102. Nikola Gálová, Šaľa
 103. Martin Meľuch, Čabiny
 104. Marián Solnica, Nové Zámky
 105. Helena Subjaková, Lehota pod Vtáčnikom
 106. Jakub Pullmann, Žiar Nad Hronom
 107. Lucia Šohajdová, Skalica
 108. clovek pre cloveka,n.o., presov
 109. Martin Mocko, Bratislava
 110. Šimon Grác, Topolcany
 111. Marek Horniak, Nová Baňa
 112. Terézia Horniaková, Nová Baňa
 113. Tomáš Bako, Klasov
 114. Michal Alexovič, Koškovce
 115. Richard Balogh, Bratislava
 116. Adam Válek, Bratislava
 117. Tomáš Derka, Vysoká pri Morave
 118. Lilla Koreňová, Bratislava
 119. Marek Števuliak, Hladovka
 120. Drahotín Drdák, Žilina
 121. Peter Beňuš, Bratislava
 122. Beáta Miľová, Košice
 123. Jakub Ďurech, Bratislava
 124. Filip Skultety, Poruba
 125. Jolana Darulová, Banská Bystrica
 126. Katarína Koštialová, Zvolen
 127. Lenka Grófová, bratislava
 128. Zdena Krišková, Poprad
 129. Erika Štefanková, Čierna Lehota
 130. Miroslav Faturík, Beluša
 131. Michal Kren, Bratislava
 132. Viera Pixová, Bratislava
 133. Dominik Kačmár, Malcov
 134. Michal Melúch, Bratislava
 135. Karol Marso, Bratislava
 136. Viera Miššíková, Bratislava
 137. Miroslav Procházka, Petrova Ves
 138. David Csomor, Bratislava
 139. Matej Uhlik, Bratislava
 140. Martin Mekota, Bratislava
 141. Matej Képeš, Moldava nad Bodvou
 142. Marek Bernád, Bratislava
 143. Martin Brakl, Bratislava
 144. Tatiana Kúdelová, Bratislava
 145. Kamila Šandalová, Bratislava
 146. terézia kaššovicová, Štvtok
 147. Juraj Branický, Žilina
 148. Ivana Shawkatová, Bratislava
 149. Adriána Ščamborová, Veľké Kapušany
 150. Ľubomír Revay, Skalité
 151. Mária Revayová, Skalité
 152. Jozef Bendík, Bratislava
 153. Lubica Pešková, Dubová
 154. Dáša Semjanová, Košice
 155. Barbora Repková, Bratislava
 156. Peter Tylka, Liptovsky Mikulas
 157. Peter Hucík, Žilina
 158. Mgr. Nataša Gundová, Považská Bystrica
 159. Martina Brezová, Bratislava
 160. Angela Klamová, Pezinok
 161. Martin Flaška, Bratislava
 162. Matúš Kišša, Krpeľany
 163. Alžbeta Meňkyová, Michalovce
 164. Miroslava Raničová, Michalovce
 165. Viera Krešáková, Banská Bystrica
 166. Chiara Rasochová, Bratislava
 167. Ján Vecan, Košice
 168. Ľubica Černá, Bánov
 169. Matej Petroci, Poprad
 170. Ivan Galdík, Rimavská Sobota
 171. Mária Šabíková, Bratislava
 172. Elena Fedorová, Zákamenné
 173. Ivana Takacova, Kosice
 174. Alena Bodingerová, scenáristka, Bratislava
 175. Peter Kováč, Rimavská Sobota
 176. Lucia Zivnova, Bratislava
 177. Ruzena Zivnova, Skalica
 178. Mariana Pavelková, Likavka
 179. Marek Mati, Mojš 91, 010 01 Žilina
 180. Ivana Rusnáková, Revúca
 181. Roman Pašteka, Bratislava
 182. Dana Jarošová, Trenčianske Teplice
 183. Ján Klíma, Bratislava
 184. Michaela Borikova, Bratislava
 185. Martina Vacová, Humenné
 186. Lucia Karlikova, Povazska 18
 187. Anastázia Strečková, Zvolen
 188. Tomáš Rajtík, Bratislava
 189. Sidonia Csolleova, Bratislava
 190. Štefan Mentel, Bratislava
 191. Viktória Gavaldová, Ivanka pri Dunaji
 192. Pavol Blaho, Modra
 193. Mgr.art Anabela Bačíková, Bratislava
 194. Kristína, Dulinová
 195. Patrik Florek, Dublin
 196. Jana Chrenová, Sľažany
 197. Jozef Starna, Košice
 198. Juraj Košík, Púchov
 199. Jan Bugar, Levice
 200. Milada Bugarova, Levice