Predbežný program prvých dní štrajku na PriF UK

13. 2. 2016

Pondelok, 15. 2. 2016

 • 9:00 – 11:00, PriF UK, Mlynská dolina, vchod CH1
  podpisová akcia Memorandum k štrajku učiteľov
 • 10:00 – 11:45, Prif UK, Mlynská dolina, respírium B1
  Prečo ideme do štrajku?
  stretnutie štrajkujúcich pedagógov PriF UK so sympatizantmi, študentmi a doktorandmi
 • priebežne, PriF UK, Mlynská dolina
  stretnutia štrajkujúcich pedagógov so študentmi a doktorandmi Prif UK

Utorok, 16. 2. 2016

 • od 10:00, PriF UK, Mlynská dolina, CH-1
  Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty s účasťou akademickej obce Prif UK
 • priebežne, PriF UK, Mlynská dolina
  stretnutia štrajkujúcich pedagógov so študentmi a doktorandmi Prif UK

 • 13:00 – 14:00, pochod od fakulty do Moyzesovej siene na zhromaždenie Za svoju budúcnosť zodpovedáme sami (spoločne FMFI UK a Prif UK)
 • 14:00 – 19:00, Moyzesova sieň (budova FiF UK), Vajanského nábrežie 12
  Za svoju budúcnosť zodpovedáme sami, zhromaždenie pedagógov, zamestnancov a študentov slovenských vysokých škôl, hostia: Vladimír Crmoman, Jozef Bátora, Ina Sečíková, Paulína Cséplöová, Ľubomír Tomáška, Valér Mikula, hudba: jEzzSPRIT, Tri stromy

Streda, 17. 2. 2016

 • 11:00 – 12:30, FiF UK, Gondova 2, G127
  Aký je dnes život učiteľa? Okrúhly stôl s predstaviteľmi ISU
 • 13:00 – 14:30, Prif UK, Mlynská dolina, miesto bude upresnené
  Čo zlepšiť na našej fakulte?
  Diskusia pedagógov, študentov a doktorandov Prif UK

 • cca. 14:00 – 19:00, aula UK na Šafárikovom námestí
  Aktuálne problémy školstva a vzdelávania, prednášky profesorov UK v aule UK na Šafárikovom námestí pre celú akademickú obec. Hostia: prof. A. Lux, prof. J. Masarik, a ďalší.

Štvrtok, 18. 2. 2016

 • 9:00 – 11:00, FMFI UK, Mlynská dolina, poslucháreň F1
  Nie sme v tom sami, diskusia akademickej obce s osobnosťami pôsobiacimi mimo oblasť školstva

 • od 11:00, PriF UK, Mlynská dolina, B1-301
  Diskusia: Úloha univerzít v hľadaní riešení pre slovenské školstvo
 • popoludní
  Zhromaždenie štrajkujúcich vysokoškolských pedagógov, študentov a sympatizantov štrajku
  na Hlavnom námestí v Bratislave

Piatok, 19. 2. 2016

 • od 9:00 – 11:00, PriF UK, Mlynská dolina
  Prírodovedci učia stredoškolákov (študenti stredných škôl na hodinách prírodných vied na Prif UK)