Podrobnosti o akciách nájdete v zozname akcií.

Komisionálne skúšky vlády z oblasti školstva

17. 1. 2016

Komisionálne skúšky vlády z oblasti školstva

 

Iniciatíva slovenských učiteľov sa chce poďakovať všetkým pedagógom, ktorí sa tak rýchlo zmobilizovali a prihlásili k snahe o zlepšenie stavu školstva.

 

Sme prekvapení opätovným „vyrušovaním“ našich predstaviteľov v závere pomyselného školského roka – volebného obdobia – a tým, že „nedávajú pozor na hodinách“, nakoľko naša snaha je len bežným postupom učiteľov, ktorí chcú na konci hodnotiaceho obdobia „uzatvoriť známky“.

 

Dávame preto vláde a poslancom šancu opraviť si známku z matematiky, občianskej výchovy a informatiky na konci tohto „školského roka“. Od r. 1993 – teda od prvého ročníka, kedy sa Slovensko učilo čítať, písať a počítať, mu chceme ako učitelia pomôcť, aby postúpilo ako krajina do vyššieho ročníka a aby sme my, učitelia, mohli odovzdať našim predstaviteľom uspokojivé vysvedčenie. Vo „vyučovaní“ sme poskytli mnoho lekcií, podnetných otázok (Prečo?), interaktívnych cvičení, využívali sme IKT pomôcky, darovali sme našim predstaviteľom poslednú kvapku učiteľskej krvi, aby sme upozornili na zlý stav v školstve.

 

Sme veľmi radi, že všetci predstavitelia i verejnosť súhlasia s tým, že školstvo potrebuje zmenu a že sa už nemôžeme neustále vyhovárať. V r. 2012 sme preto na začiatku ďalšieho „školského roka“, kedy vláda opäť len „opakovala“ prvý ročník, upozornili ostrým štrajkom, že už by bolo vhodné naučiť sa, že matematika a čítanie s porozumením sú nutné pre zvládnutie postupu do vyššieho ročníka. Dávame preto po mnohých snahách, súhrnných opakovaniach a aktivitách vláde a parlamentu šancu opraviť si známky teraz, na konci skúškového obdobia. Nebudeme s týmito základnými učebnými „požiadavkami a štandardmi“ čakať do ďalšieho ročníka a vypracovávať odznova „učebné plány“ pre novú vládu. Opakujeme toto „učivo“ už mnoho rokov, potrebujeme ísť ďalej s novou látkou – zvyšovať kvalitu školstva, pripájať nové „prierezové“ témy, a nie stále riešiť „primárne učivo“.

 

Povzbudzujeme preto všetkyškoly a školské zariadenia, aby sa od 25. januára 2016 pridali k štrajku a podporili tým reparát vlády a všetkých poslancov, aby mohli do ďalšieho školského roka predsa len postúpiť…

 

 

Viktor Križo

Iniciatíva slovenských učiteľov

V médiách

Zobraziť viac