Podrobnosti o akciách nájdete v zozname akcií.

List predsedovi OZPŠaV

11. 1. 2016

Vážený pán Ondek,

dovoľte, aby sme Vás v mene Iniciatívy slovenských učiteľov informovali, že dňa 2. januára 2016 vznikol v Bratislave štrajkový výbor Iniciatívy slovenských učiteľov. Dnes, 11. januára 2016, oficiálne vyhlasuje štrajkový výbor ISU štrajkovú pohotovosť.

Tento krok je logickým vyústením dlhodobej snahy PZ a OZ o zlepšenie svojho postavenia a dosiahnutia adekvátneho financovania nášho školstva. Bohužiaľ, od roku 2012 došlo len k minimálnemu naplneniu požiadaviek, ktoré v roku 2012 naformuloval OZPŠaV a ku ktorým sa pridala absolútna väčšina profesijných a stavovských organizácií v našom školstve spoločnou Výzvou vláde SR v januári 2013.

Obávame sa, že vyhlásenia súčasného ministra školstva sú len rovnakými sľubmi, aké sme už počuli veľakrát a majú slúžiť len na upokojenie atmosféry medzi PZ a OZ.  Z tohto dôvodu sme pristúpili k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti.

Iniciatíva slovenských učiteľov je neformálne hnutie učiteľov, ktoré na jeseň roku 2015 organizovalo sériu protestných akcií za požiadavky formulované vo výzve SKU vláde SR z 21. októbra 2015. Ako iste viete, tieto požiadavky do veľkej miery korešpondujú aj s cieľmi a požiadavkami OZPŠaV a ich naplnenie by mohlo viesť k zlepšeniu postavenia všetkých pedagógov v regionálnom školstve ako aj podmienok na ich prácu.

Radi by sme Vás v tejto súvislosti požiadali, aby ste podporili túto aktivitu a povzbudili pedagógov v oprávnenom boji za naplnenie svojho ústavného práva na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a právo na primeranú odmenu za vykonanú prácu, ktorá by im umožnila dôstojnú životnú úroveň. V prípade, že by Vám iné záväzky znemožňovali vyjadrenie priamej podpory, žiadame Vás, aby ste sa aspoň zdržali vyjadrení, ktoré by mohli odradiť PZ a OZ v napĺňaní svojich ústavných práv.

Viac podrobností, právne aspekty tohto kroku a náš ďalší postup je zverejnený na našej webovej stránke www.isu.sk.

Veríme, že vzájomnou dôverou a podporou dokážeme zlepšiť situáciu v slovenskom školstve.

Želáme Vám a celému Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku veľa úspechov.

S pozdravom

 

Štrajkový výbor Iniciatívy slovenských učiteľov

V médiách

Zobraziť viac