Podrobnosti o akciách nájdete v zozname akcií.

List predsedovi EK a komisárovi pre vzdelávanie

31. 1. 2016

President of the European Commission
Jean-Claude Juncker

European Commissioner
Tibor Navracsics

European Commission
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 1049 Brussels
Belgium

 

Vážený predseda Európskej komisie, vážený komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport,

dovoľte nám osloviť Vás v mene slovenských učiteľov s informáciami o momentálnej i dlhodobej situácii v školstve v našej krajine. Nepriaznivé a neustále sa zhoršujúce podmienky vzdelávania vyústili v týchto dňoch až do ostrého neobmedzeného štrajku učiteľov, ktorí žiadajú vládu Slovenskej republiky, aby splnila ich požiadavky.

Vláda ani Ministerstvo školstva SR však ani v období štrajku na tieto požiadavky nereagujú, dokonca sa v niektorých školách vyskytli prípady zastrašovania učiteľov zo strany zriaďovateľov alebo riaditeľov škôl, čo považujeme za porušovanie ústavného práva na štrajk a za nedemokratické praktiky.

Zástupcov slovenských učiteľov prijal pred niekoľkými dňami prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý takisto zastrašovanie pedagógov kategoricky odsúdil.

So situáciou na Slovensku pravidelne oboznamujeme aj zahraničné médiá. Kvôli podrobnejším informáciám Vám prikladáme aktuálnu tlačovú správu aj s potrebnými odkazmi na naše aktivity. 

Viktor Križo

v.z. ISU

Haanova 35

851 04 Bratislava

V médiách

Zobraziť viac