Podrobnosti o akciách nájdete v zozname akcií.

Otvorený list predsedovi OZ PŠaV

21. 1. 2016

Vážený pán Ing. Pavel Ondek,

Iniciatíva slovenských učiteľov je zaskočená „záujmom“ OZ PŠaV o naše aktivity vo Vašom otvorenom liste členom OZPŠaV a všetkým zamestnancom školských zariadení. Chceme Vás ubezpečiť, že náš cieľ je jediný - zlepšenie situácie v školstve. Koniec koncov, preto sme sa v roku 2012 pripojili aj k štrajku, ktorý organizoval Váš odborový zväz a z ktorého, mimochodom, naše požiadavky vychádzajú. Je fakt, že ISU by nikdy nevznikla, keby najväčšia odborová organizácia fungovala ako moderný európsky odborový zväz a dôsledne presadzovala požiadavky zamestnancov v školstve. Dovolíme si tvrdiť, že keby to tak bolo, väčšina z nás by bola jej hrdými členmi.

Vážený pán Ondek, Vaše výhrady k štrajku berieme na vedomie. Zároveň však pripomíname, aby ste vo svojich vyjadreniach nezabúdali na morálnu ujmu, ktorú ste svojím neprezieravým rozhodnutím o ukončení štrajku v roku 2012 spôsobili tisíckam štrajkujúcich zamestnancov v školstve. Ocenili by sme, keby krajskí funkcionári OZ PŠaV skončili so štvavou protištrajkovou kampaňou na školách, založenou na zastrašovaní a šírení lží, hoci Vy sám ako predseda zväzu verejne deklarujete, že každý má ústavné právo na štrajk. Ponechajte prosím na rozhodnutí každého pedagóga, či vstúpi do štrajku, a verte, že tak robí len preto, lebo sa stotožňuje s našimi požiadavkami.

Ďakujeme za pochopenie.

Iniciatíva slovenských učiteľov

V médiách

Zobraziť viac