Podrobnosti o akciách nájdete v zozname akcií.

Reakcia ISU na vyjadrenia ministra školstva o zapojení škôl a pedagógov do štrajku

28. 1. 2016

Iniciatíva slovenských učiteľov chce týmto reagovať na informácie ministra školstva v súvislosti s uvádzaným počtom škôl a pedagógov zapojených do štrajku.

Máme informácie, že školy sú dennodenne nútené písomne alebo dokonca telefonicky odpovedať na otázku, koľko učiteľov štrajkuje a či je škola zatvorená alebo nie. Orgány, ktoré prieskum vykonávajú, však vôbec nezaujíma, či škola nepracuje v obmedzenom režime, hoci niektoré školy sa túto informáciu pokúšajú uviesť.

Údaj o zatvorených školách nie je smerodajný. Podľa našich informácií z dnešného rána z približne 750 škôl zapojených do štrajku je okolo 270 zatvorených (alebo v obmedzenom režime), t.j. zabezpečujú len dozor nad najmladšími žiakmi, prípadne náhradný rozvrh pre niekoľko tried. V ostatných školách je však vyučovanie zrejme narušené, pretože sa v nich nachádza minimálne jeden, ale vo väčšine prípadov väčší počet štrajkujúcich učiteľov.Vyjadrenie ministra školstva, že štrajkuje len niekoľko škôl, je preto skresľujúce.

V pondelok 25.1.2016 minister školstva uviedol, že má informácie zo zdravotných poisťovní o počte 6969 odhlásených učiteľov. Tento údaj považujeme za nedôveryhodný z dvoch dôvodov. Prvým je, že členovia štrajkového výboru volali do súkromných zdravotných poisťovní Union a Dôvera, ktoré potvrdili, že počty odhlásených učiteľov nielenže ministerstvu neposkytli, ale ich ani sami nepoznajú, nakoľko nevedia povedať, či je daný odhlásený človek učiteľ alebo nie.

Druhým dôvodom je, že zamestnávateľ má podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení povinnosť odhlásiť zamestnanca do ôsmich pracovných dní od jeho vstupu do štrajku. Údaje z prvého dňa teda môžu byť zaujímavé, avšak v žiadnom prípade nie sú smerodajné. Navyše máme informácie od mnohých štrajkujúcich, že ich zamestnávateľ ani oni zmenu v zdravotnej poisťovni zatiaľ nenahlásili.

Iniciatíva slovenských učiteľov opakovane žiada všetky školy a školské zariadenia, aby skontrolovali, či je ich škola zobrazená na mapke zapojenosti, v databáze upravili počet štrajkujúcich smerom nahor alebo nadol a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí nás kedykoľvek kontaktovali.

Ďakujeme všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí využili svoje ústavné právo, prejavili odvahu a vyslovili svoj názor. Ďakujeme tisícom pedagógov, ktorí s nami sympatizujú a súhlasia, ale z finančných dôvodov alebo zo strachu pred zastrašovaním sa nemôžu zapojiť do štrajku. Ďakujeme školám a školským zariadeniam, ktoré zabezpečujú súdom nariadenú či ústavnú starostlivosť či starostlivosť o deti so zdravotným znevýhodnením za podporu, ktorú nám prejavujú. Povzbudzujeme všetky školy a školské zariadenia, aby sa kedykoľvek pripojili do časovo neobmedzeného štrajku, aktívne organizovali sprievodné akcie vo svojich regiónoch a dali o sebe vedieť.

Iniciatíva slovenských učiteľov

V médiách

Zobraziť viac