Podrobnosti o akciách nájdete v zozname akcií.

Reakcia na vyjadrenie predsedu vlády SR, že je ochotný rokovať o požiadavkách pedagogických a odborných zamestnancov len s OZPŠaV

17. 1. 2016

Tlačová správa 17. 1. 2016

 

1. Reakcia na vyjadrenie predsedu vlády SR, že je ochotný rokovať o požiadavkách pedagogických a odborných zamestnancov len s OZPŠaV:

Tieto vyjadrenia sú v rozpore s Ústavou SR, čl. 37, ods.2, ktorý hovorí: „Odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu. Obmedzovať počet odborových organizácií, ako aj zvýhodňovať niektoré z nich v podniku alebo v odvetví, je neprípustné.“

Dlhodobo sme rovnako svedkami porušovania § 3a, ods.2 zákona č.2/1991 Z. z. (Zákona o kolektívnom vyjednávaní), podľa ktorého „Ak u zamestnávateľov pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, môžu príslušné vyššie odborové orgány vystupovať a konať s právnymi dôsledkami pri uzatváraní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre všetkých zamestnancov len spoločne a vo vzájomnej zhode, ak sa medzi sebou nedohodnú inak.“ Podľa našich vedomostí sa OZPŠaV pred kolektívnym vyjednávaním ani nepokúsil o zhodu a spoločný postup so všetkými odborovými organizáciami pôsobiacimi v školstve, čo je v rozpore so zákonom.

2. Reakcia na vyjadrenia ministra školstva v rádiu Expres:

Iniciatíva slovenských učiteľov je pripravená kedykoľvek rokovať o opodstatnenosti a realizovateľnosti našich požiadaviek s cieľom odvrátiť hroziaci štrajk.

3. Pripomíname, že naše úsilie za zlepšenie sociálneho postavenia pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len PZ a OZ) ako aj adekvátneho financovania školstva trvá nepretržite od roku 2011, kedy učitelia zorganizovali petičnú akciu, pod ktorú sa podpísalo vyše 50 000 podporovateľov. V roku 2012 sme dokonca vstúpili do štrajku. Opodstatnenosť našich požiadaviek potvrdzuje aj výzva vláde, ktorú jej v januári 2013 adresovalo 13 odborových, profesijných a stavovských organizácií v školstve.

http://zsss.stranka.info/stranky/zsss/J/subory/vyzva.pdf?PHPSESSID=2315af3faca9717555d036724d56ac31

4. Všetky obvinenia, že ISU je politická či dokonca opozičná akcia, sú nepravdivé, poškodzujú naše dobré meno a urážajú všetkých učiteľov, ktorí stoja za vznikom iniciatívy. Podľa našej mienky rovnako urážajú všetkých PZ a OZ, ktorí naše aktivity doteraz podporili a podporujú. Cieľom všetkých týchto obvinení je len odviesť pozornosť od nahromadených problémov v našom školstve. Domnievame sa, že verejnosť má plné právo byť pravdivo informovaná, prečo tieto problémy pretrvávajú. Vyzývame preto opätovne vládu SR a ministra školstva, aby namiesto nepravdivého obviňovania našej iniciatívy odpovedali na otázky, ktoré sme im zaslali.

http://isu.sk/tlacove-spravy/preco-42-otazok/

V médiách

Zobraziť viac