Podrobnosti o akciách nájdete v zozname akcií.

Stanovisko ISU k Deklarácii OZ PŠaV a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve

21. 2. 2016

Iniciatíva slovenských učiteľov víta Deklaráciu na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR, ktorú v stredu 17.2.2016 podpísalo vedenie OZ PŠaV s partnerskými reprezentáciami pôsobiacimi v školstve. Prijatím tejto Deklarácie zväz potvrdil skutočnosti, na ktoré Iniciatíva slovenských učiteľov aktívne poukazuje od októbra 2015. Je smutné, že v uplynulých týždňoch, keď vrcholil učiteľský štrajk, vedenie OZ PŠaV nenašlo spôsob, ako ho podporiť, pričom, paradoxne, štrajkové požiadavky vychádzali z obdobnej Výzvy vláde iniciovanej OZPŠaV v roku 2013.

Ak vedenie OZ PŠaV prijatú Deklaráciu nevníma len ako proklamatívny akt a je ochotné aktívne presadzovať oprávnené požiadavky zlepšujúce školstvo a postavenie jeho zamestnancov, Iniciatíva slovenských učiteľov je pripravená takúto snahu podporiť.

Iniciatíva slovenských učiteľov

V médiách

Zobraziť viac