Podrobnosti o akciách nájdete v zozname akcií.

Učitelia pracujú po nociach a cez víkendy

6. 2. 2016

Softvérová firma prevádzkujúca celoštátnu elektronickú žiacku knižku vo svojich štatistikách dokázala, že práca učiteľov sa nekončí naobed, ba dokonca ani piatkovým večerom.

Spoločnosť zanalyzovala 30 miliónov zápisov a ukázala, kedy učitelia najviac pracujú so žiackou knižkou. Tieto dáta svedčia najmä o časoch, kedyučitelia opravujú písomky a pripravujú sa na svoju prácu.

Ako vidíme z prvého grafu:

  • viac ako tretina zápisov prebieha v popoludňajších až nočných hodinách (od 15.00 do polnoci).
  • za povšimnutie stojí vysoký počet zápisov medzi 20-21.hodinou večer (t.j. po pracovnej dobe učiteľa)
  • zápisom zväčša predchádajú hodiny opráv písomiek

Druhý graf napovedá o pracovnom týždni:

  • značná časť práce sa deje cez víkend
  • za povšimnutie stojí najmä práca odvedená v nedeľu

Tieto grafy zobrazujú iba merateľnú časť našej práce. Náš pracovný čas sa rozdeľuje na priamu činnosť s deťmi a na prípravu na vyučovanie. Priama činnosť s deťmi prebieha počas vyučovania (každý máme svoj rozvrh hodín). V rámci prípravy na vyučovanie si tvoríme pracovné listy, písomné práce, či cvičenia, ktoré následne opravujeme. Premýšľame, ako motivovať svojich žiakov, ako riešiť výchovné problémy, ktoré sa vyskytli počas vyučovania. Vypisujeme triedne knihy, či katalógové listy, chystáme stretnutia s rodičmi a vybavujeme exkurzie i výlety. Keďže tento čas je nepostačujúci, bežne sa dokončeniu príprav, či samoštúdiu venujeme vo svojom „voľnom čase“.

Autori štatistiky aSc Applied Software Consultants s.r.o. na záver dodávajú:

„Veríme, že tieto dva grafy prinesú viac objektívnosti do súčasnej diskusie o postavení učiteľov na Slovensku.“

V médiách

Zobraziť viac