Podrobnosti o akciách nájdete v zozname akcií.

Vyhlásenie ISU

9. 2. 2016

Iniciatíva slovenských učiteľov chce v prvom rade poďakovať 15 tisícom pedagogických a odborných zamestnancov z takmer tisícky škôl, ktorí sa štrajkom rozhodli vyjadriť svoju nespokojnosť so situáciou v školstve a nedôstojným postavením učiteľov. Štrajku sa doteraz zúčastnil každý šiesty učiteľ na Slovensku. Ďakujeme, že ste vydržali a pokračujete!

Rodičia, vyjadrili ste nám obrovskú podporu. Vám patrí vďaka za porozumenie a trpezlivosť. Nečudujeme sa ani tým z vás, ktorí na nás majú ťažké srdce. Veríme však, že rozumiete, že sme na jednej lodi a naše úsilie je zápasom za lepšie školstvo, aby vaše deti chodili do školy rady, a aby ste práve vy nemuseli túto školu sponzorovať od kriedy až po interaktívnu tabuľu.

Zároveň chceme poďakovať všetkým zriaďovateľom a riaditeľom škôl, ktorí za nami odvážne stoja počas týchto ťažkých týždňov. Výrazne nám pomáha angažovanosť tých odborových a stavovských organizácií, ktoré nás podporili. Podpora tisícok rodičov, študentov, členov akademickej obce a ďalších potvrdila, že naše problémy nie sú len profesijné, ale celospoločenské.

Štrajk naplno odhaľuje neschopnosť ministra školstva Draxlera, ktorý síce opakovane potvrdil oprávnenosť učiteľských požiadaviek, no nedokáže sa za ne postaviť a presadiť ich. Štrajk zároveň odhalil totálny cynizmus predsedu vlády, ktorý namiesto toho, aby z pozície svojej moci nastolené problémy riešil, sa sústreďuje na znevažovanie organizátorov štrajku a manipulovanie so štatistikami, zatiaľ čo viac ako 150 tisíc detí sa vôbec neučilo, alebo sa učilo v núdzovom režime.

Štrajk bol príležitosťou pre Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy a jeho predsedu pána Ondeka rehabilitovať sa v očiach učiteľskej verejnosti za nezvládnutý štrajk v roku 2012. Žiaľ, najväčší odborový zväz nás nepodporil. Napriek opakovaným vyhláseniam pána Ondeka, že jeho členovia môžu zvážiť vstup do štrajku, na nižších organizačných štruktúrach toleroval protištrajkovú kampaň spojenú so šírením lží a vyhrážok.

Štrajk odhalil jeden pre nás neprijateľný fakt. Hoci od Nežnej revolúcie ubehlo štvrťstoročie, v spoločnosti naďalej pretrvávajú totalitné maniere, ktoré sa prejavili najmä vo vzťahu zriaďovateľ – riaditeľ – učiteľ. Po celom Slovensku sa vyskytli prípady neprípustného zastrašovania, ktoré v demokratickej spoločnosti nemajú miesto.

Náš štrajk sa svojou dĺžkou zapíše do slovenských dejín a svojou spontánnou organizáciou je európskym unikátom. Štrajk, ktorý je organizovaný bez finančných prostriedkov a bez podpory najväčšieho odborového zväzu dokázal, že na Slovensku sú tisíce učiteľov, vychovávateľov a odborných zamestnancov natoľko nespokojných, že v mene zlepšenia situácie v školstve sú ochotní zriecť sa významnej časti príjmu a zabojovať za riešenie problémov, ktoré ich dlhodobo trápia.

Na základe stoviek stretnutí môžeme vyhlásiť, že sa nám spoločne podarilo zrúcať rokmi živený mýtus, že učitelia sú len pasívne bábky, ktoré robia to, čo sa od nich žiada. Tých 15 tisíc štrajkujúcich svojim žiakom, ich rodičom a vlastne celej spoločnosti ukázalo, ako kultivovaným, kreatívnym spôsobom bojovať nielen za svoje právo na dôstojné ohodnotenie, ale i za právo každého jedného dieťaťa na kvalitné vzdelanie v didakticky podnetnom prostredí.

Náš štrajk je úspešný už teraz:

  • Vzdelávanie sa stalo celospoločenskou témou. Učitelia, verejnosť a rodičia sa organizujú, aktivizujú, stretávajú a rozprávajú o problémoch, ktoré sa ich priamo dotýkajú.
  • Po vyše 25-ich rokoch spoločnosť ožila bez toho, aby ju mobilizoval niekto zhora a aby bola ovládaná politickými či mocenskými záujmami.
  • Pozdvihli sme hlavy a poukazujeme na mnohé nedôstojné, manipulatívne a zastrašujúce praktiky v školskom prostredí.
  • Dokázali sme sa zjednotiť a vzájomne sa podržať.
  • Spoznali sme kolegov z iných škôl, vytvorili sme sieť aktívnych pedagógov. Vďaka vzájomným kontaktom vieme lepšie spolupracovať na lokálnej ako aj celoštátnej úrovni.
  • Nadobudli sme nesmierne veľa skúseností. Štrajk sa pre nás stal školou. Získali sme sebadôveru, sebavedomie a schopnosť verejne vyjadriť svoj názor aj napriek zastrašovaniu. Každý ďalší boj bude pre nás odteraz ľahší.
  • Dokázali sme, že existuje „spoločenská objednávka“, že problémy školstva treba riešiť TU a TERAZ, a nie niekedy v budúcnosti.

Dnešnú tlačovú besedu sme zvolali s cieľom oznámiť vám, že štrajkový výbor ISU sa rozhodol štrajk od pondelka 15. 2. 2016 prerušiť a prejsť do štrajkovej pohotovosti. Zároveň sme veľmi radi, že od tohto dňa preberajú štrajkovú štafetu  vysokoškolskí pedagógovia.  

Radi by sme zdôraznili, že nekončíme. Pokračujeme ďalej. Počas štrajkovej pohotovosti budeme aj naďalej aktívne presadzovať splnenie štrajkových požiadaviek, poukazovať na nedostatky slovenského školstva, a predovšetkým mobilizovať školskú verejnosť.

Toto rozhodne nie je koniec. Od pondelka sa vraciame späť za katedru. No učitelia, ktorí sa vrátia už nebudú takí, akí z nich pred vyše dvoma týždňami odišli. Slovensko nie je chudobná krajina. Nemusí a NESMIE šetriť na vzdelávaní. Takéto šetrenie nás v budúcnosti ako spoločnosť môže vyjsť veľmi draho.

Hneď zajtra pokračujeme o 17.00 na Námestí SNP v Bratislave demonštráciou s názvom ZRPŠ – Začnime Riešiť Predovšetkým Školstvo. Rodičia z viacerých mestských častí organizujú pochody na miesto demonštrácie.

V médiách

Zobraziť viac