Podrobnosti o akciách nájdete v zozname akcií.

Vyhlásenie IVU

10. 2. 2016

Iniciatíva vysokoškolských učiteľov (IVU)

Vyhlásenie štrajkového výboru

V Bratislave, 10. februára 2016

 

Kolegyne a kolegovia, pedagógovia, zamestnanci a študenti vysokých škôl!

Sme štrajkový výbor Iniciatívy vysokoškolských učiteľov (IVU). Možno ste sa o nás už dozvedeli z médií. Pre nás je však dôležitejšie komunikovať s Vami priamo, a preto sa na Vás obraciame s touto správou.

Nekonáme na základe žiadnej politickej objednávky ani s podporou žiadnej politickej strany. Táto iniciatíva je našou spontánnou reakciou. Vychádza z presvedčenia, že je našou morálnou povinnosťou zastať sa učiteľov základných a stredných škôl. Ako vysokoškolskí učitelia si zároveň každodenne uvedomujeme, že kvalita nižších typov škôl sa odráža v pripravenosti našich študentov a od kvality našich absolventov zase závisí kvalita základných a stredných škôl.

Nechceme v tejto chvíli otvárať špecifické problémy vysokých škôl. Žiadame, aby štátne orgány zareagovali na požiadavky kolegov z Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) zodpovedne a korektne, bez demagógie a ohováračských kampaní. ISU je v práve. Jej konštatovania, týkajúce sa stavu nášho školstva, sú pravdivé a požiadavky opodstatnené. Ak ich pravdu teraz pošliapu a ich osobnú statočnosť zosmiešnia, nabudúce sa to stane nám či ktorejkoľvek inej profesijnej vrstve.

Štrajkový výbor Iniciatívy vysokoškolských učiteľov vo svojom vyhlásení z 9. februára vyzval akademickú obec na podporu požiadaviek učiteľov základných a stredných škôl, združených v Iniciatívne slovenských učiteľov (ISU). Vyhlásil tiež štrajkovú pohotovosť na vysokých školách. Vyjadrili sme ňou pripravenosť vstúpiť do neobmedzeného ostrého štrajku pedagógov a ostatných pracovníkov VŠ od pondelka 15. februára 2016 v prípade, že požiadavky ISU nebudú splnené. Účasť na štrajku chápeme ako svoju morálnu povinnosť.

Ako by mal prebiehať štrajk? Každý štrajk je prerušením práce. Zamestnanci sa účasťou na štrajku vzdávajú alikvotnej časti mzdy. Na celé obdobie trvania štrajku sa tiež musia prihlásiť do svojej zdravotnej poisťovne ako samoplatitelia. V týchto ohľadoch bude náš štrajk podobný tomu, ktorý už prebehol na materských, základných a stredných školách.

Je tu však podstatný rozdiel: Nechceme, aby naše prednáškové miestnosti, naše chodby, vestibuly a auly zostali prázdne. Počas štrajku chceme byť spolu so študentmi v škole. Namiesto riadnej výučby sa s nimi budeme stretávať na diskusných zhromaždeniach a ďalších sprievodných podujatiach, ktorých zjednocujúcou témou bude stav a perspektívy nášho školstva a spoločnosti vôbec. Chceme, aby vysoké školy počas štrajku žili duchom kritickej a otvorenej diskusie. Akými konkrétnymi formami sa prejaví, aké podoby nadobudnú sprievodné podujatia, to závisí predovšetkým od iniciatívy nás všetkých. Uvítame všetky nápady!

Odteraz budeme s Vami intenzívne komunikovať, pričom najaktuálnejšie informácie nájdete vždy na stránke www.isu.sk. Na Vaše otázky radi odpovieme na emailovej adrese ivu@isu.sk.

Vážené kolegyne a kolegovia, vyzývame Vás:

1) Šírte túto správu medzi svojimi kolegami a diskutujte o nej! Zorganizujte si dnes, zajtra, pozajtra na katedre alebo v užšom kruhu stretnutie, na ktorom sa podelíte o svoje stanoviská a postrehy. Zapojiť sa môže ktokoľvek: pedagógovia, študenti, doktorandi. Tieto diskusie už čiastočne prebiehajú a cítime z nich podporu. Treba v nich pokračovať!

2) Učitelia a zamestnanci: Zaregistrujte sa ako účastníci štrajku, ktorý sa zrejme začne 15. februára. Vaša ochota a nadšenie povzbudí ďalších. Oboznamujte sa s informáciou o platení poistného počas štrajku a s informáciou o právnych aspektoch účasti na štrajku.

3) Utvorte na každej fakulte neformálne zoskupenie učiteľov, zamestnancov a študentov, ktoré nadviaže kontakt so štrajkovým výborom (ak máte v štrajkovom výbore niekoho z Vášho pracoviska, prípadne niekoho, koho poznáte, kontaktujte ho!). Šírte spoločne informácie o štrajkovej pohotovosti a o štrajku. Tieto zoskupenia budú môcť počas štrajku iniciovať diskusné stretnutia členov akademickej obce fakulty, na ktoré radi prídu aj zástupcovia ISU a IVU. Radi navštívme aj informačné stretnutia o štrajku ešte počas štrajkovej pohotovosti, t. j. v stredu, vo štvrtok či v piatok. Kontaktujte nás!

4) Študenti, ak vám nie je ľahostajná krajina, v ktorej žijete: Aktivizujte sa, nadväzujte dialóg so svojimi pedagógmi, a kontaktujte čím skôr štrajkový výbor. Môžete tiež založiť vlastnú neformálnu skupinu (napríklad v rámci študijného odboru, krúžku), ktorá bude prakticky podporovať štrajk vašich pedagógov. Toto je skúška, z ktorej nebude opravný termín!

Sme presvedčení, že prišlo na lámanie chleba. Písomné vyhlásenia už nič nezmenia. Účasť či neúčasť na prípadnom štrajku je na rozhodnutí každého jednotlivca. My, spolu s mnohými ďalšími kolegami, ktorí nám už dali spätnú väzbu, v prípade nesplnenia požiadaviek ISU vstúpime od pondelka 15. februára do ostrého štrajku. Pripojte sa k nám!

 

Za štrajkový výbor Iniciatívy vysokoškolských učiteľov

Katarína Bachratá, Alžbeta Bojková, Dušan Deák, Martin Djovčoš, Daniel Grúň, Juraj Halas, Ivan Lacko, Martin Mojžiš, Jozef Nosek, Lynda M. Steyne, Pavol Šveda, Jozef Tancer, Ľubomír Tomáška, Michal Zajac, Vladimír Zvara

V médiách

Zobraziť viac