Podrobnosti o akciách nájdete v zozname akcií.

Výzva poslancom NR SR

15. 1. 2016

Text žiadosti ISU o zvolanie mimoriadnej schôdze adresovanej všetkým poslancom a poslankyniam NR SR.

 

VEC: Žiadosť poslancom Národnej rady Slovenskej republiky na zvolanie mimoriadnej schôdze k alarmujúcemu stavu školstva

Vážená pani poslankyňa / Vážený pán poslanec,

obraciame sa na Vás v mene Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) so žiadosťou, aby ste využili svoj poslanecký mandát a požiadali predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o zvolanie mimoriadnej schôdze v zmysle §17 ods. 2 rokovacieho poriadku NRSR s cieľom zabezpečiť potrebné dofinancovanie školstva tak, aby dlhodobo nezaostávalo za krajinami EÚ a OECD, ako aj priniesť návrhy opatrení na vyriešenie pretrvávajúcich problémov školstva.

Vzdelávanie považujeme za jeden zo základných pilierov každého vyspelého štátu. Žiaľ, v tejto oblasti dlhodobo trpíme nedostatkom systémových zmien, ako aj akútnym podfinancovaním. Výsledkom je odliv mnohých pedagógov do iných profesií. V týchto podmienkach už nedokážeme vlastnými silami udržiavať vysoký štandard vzdelávania, a tak sa v posledných rokoch stávame svedkami znižujúcej sa kvality na domácej i medzinárodnej úrovni.

Z týchto dôvodov sme sa rozhodli od októbra 2015 upozorňovať viacerými protestnými akciami na požiadavky sformulované vo Výzve SKU vláde SR (v prílohe). Pedagogickí a odborní zamestnanci školstva sú od 11. januára 2016 v štrajkovej pohotovosti, ktorá v prípade neprijatia konkrétnych a záväzných riešení vyústi do ostrého štrajku 25. januára 2016.

Naším zámerom nie je vyhrocovať situáciu, ale hľadať spoločné riešenia. Súčasný stav vnímame ako neudržateľný a investíciu do vzdelania považujeme za najefektívnejší dlhodobý investičný stimul pre našu krajinu. Preto túto výzvu odosielame všetkým poslancom bez ohľadu na ich príslušnosť k politickým stranám.

Vopred Vám ďakujeme za posúdenie našej výzvy.

S úctou,

Viktor Križo

v zastúpení za štrajkový výbor ISU

V médiách

Zobraziť viac