Podrobnosti o akciách nájdete v zozname akcií.

Žiadosť vysokým školám o podporu

17. 1. 2016

Vážení kolegovia-pedagógovia,

štrajkový výbor zložený z predstaviteľov nezávislých učiteľských iniciatív vyhlásil 11. januára 2016 štrajkovú pohotovosť na podporu troch požiadaviek z Výzvy Slovenskej komory učiteľov, ktoré nájdete v prílohe. Ak sa naše požiadavky do 25. januára 2016 nesplnia, vstúpime do ostrého a časovo neobmedzeného štrajku.

Obraciame sa Vás preto ako na kolegov s prosbou o solidaritu. Sme presvedčení, že nás spája spoločný záujem, pretože:

  1. práca nás všetkých – učiteľov a ďalších pedagogických zamestnancov materských, základných, stredných i vysokých škôl – smeruje k jednému cieľu: k výchove vzdelaných, čestných a kriticky mysliacich mladých ľudí, schopných čeliť výzvam súčasného sveta,
  2. podmienky, v ktorých vykonávame naše profesie, do veľkej miery ovplyvňujú rozhodnutia – prípadne nečinnosť – politických predstaviteľov Slovenskej republiky, vrátane ministra školstva, vedy, výskumu a športu,
  3. školstvo tvorí celok. Práve z absolventov materských, základných a stredných škôl sa neskôr stávajú poslucháči vysokých škôl. A práve absolventi vysokých škôl tvoria väčšinu pedagógov na nižších stupňoch vzdelávacieho systému. To tiež znamená, že problémy na každom z jeho stupňov úzko súvisia s problémami ďalších stupňov, a že nedostatky jednej časti celku sa prejavujú v nedostatkoch iných častí,
  4. a napokon: ak sa nám podarí prinútiť kompetentných, aby sa vážne zaoberali problémami predškolského, základného a stredného školstva, bude ľahšie priviesť ich k tomu, aby rovnako seriózne pristupovali k otázkam vysokých škôl, vrátane spôsobu ich financovania a ohodnotenia.

Vzhľadom na tieto a ďalšie súvislosti, ktoré nás spájajú, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste verejne vystúpili na podporu nášho úsilia. Môžete tak urobiť napríklad:

  • zaslaním otvoreného listu ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Jurajovi Draxlerovi v mene Vášho pracoviska (katedry, fakulty, vysokej školy),
  • kolektívnou účasťou na protestných zhromaždeniach učiteľov počas štrajku,
  • zorganizovaním verejných diskusií o stave slovenského školstva s kolegami a študentmi,
  • prípadne ďalšími aktivitami.

Vyhláseniami nás zatiaľ podporilo niekoľko organizácií, vrátane Študentskej rady vysokých škôl či Oddelenia didaktiky fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Zoznam všetkých podporovateľov nájdete na stránke http://isu.sk/podporuju-nas.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť o spôsoboch, ktorými ste sa rozhodli podporiť nás – napríklad prostredníctvom e-mailu (info@isu.sk). Viac informácií o našej činnosti nájdete na webových stránkach Iniciatívy slovenských učiteľov (http://isu.sk/) a na Facebooku (http://www.facebook.com/iniciativa.slovenskych.ucitelov).

 

S pozdravom

 

Diana Ghaniová

za štrajkový výbor

Na stiahnutie

V médiách

Zobraziť viac