Podrobnosti o akciách nájdete v zozname akcií.

Štrajkové novinky z 13. 2.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

hlásime sa Vám so štrajkovými novinkami z 13. februára (prečítajte si aj včerajšie novinky a pozrite si videoverziu). Čas sa kráti: už v pondelok nás čaká začiatok ostrého štrajku na slovenských vysokých školách.

Zopakujme si preto, ako sa to začalo. Koncom minulého roka sa do pohybu dali naše kolegyne a kolegovia v regionálnom školstve: v novembri zorganizovali Učiteľskú kvapku krvi a Zraz dlhých nosov, založili niekoľko regionálnych učiteľských iniciatív a napokon sformovali Iniciatívuslovenských učiteľov (ISU). Predložili tri zásadné požiadavky, pre ktoré začiatkom roka, 11. januára 2016, vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Po dvoch týždňoch ignorovania a arogancie zo strany vlády sa rozhodli začať ostrý štrajk.

Ešte pred začiatkom samotného štrajku (17. januára) ISU vyzvala vysoké školy, aby podporili jej zápas. Viaceré významné osobnosti verejného a vedeckého života a mnohé pedagogické či výskumné pracoviská vtedy vydali podporné stanoviská. Ani tie sa nestretli s adekvátnou odozvou.

Štrajk našich kolegýň a kolegov sa začal 25. januára. V druhý týždeň štrajku, 2. februára, sa ISU znova obrátila na akademickú obec so žiadosťou o podporu. Na túto žiadosť zareagovala akademická obec viacerých slovenských vysokých škôl. Prebiehali diskusie, iniciovali sa stretnutia. Na jednom takom zhromaždení sa 8. februára 2016 zrodil štrajkový výbor Iniciatívy vysokoškolských učiteľov. Spoluzakladali ho zamestnanci Univerzity Komenského v Bratislave, Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ako aj Žilinskej univerzity v Žiline.

V piatok 12. 2. naše kolegyne a kolegovia v regionálnom školstve prerušili štrajk. Spolu sa ho zúčastnilo asi 15 000 zamestnancov materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska. Po troch týždňoch, počas ktorých sa stretli so zastrašovaním, zosmiešňovaním i ľahostajnosťou, už z ekonomických dôvodov nedokázali pokračovať. Iniciatíva vysokoškolských učiteľov (IVU) sa preto rozhodla prejsť od symbolických gest k praktickým krokom. Už deviateho februára sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť za splnenie požiadaviek ISU a vyjadrili pripravenosť vstúpiť od 15. 2. do štrajku. Ako je zrejmé z predchádzajúcich riadkov, nešlo o blesk z jasného neba, ale o prirodzené vyvrcholenie dlhého sledu udalostí.

Profesor Pavel Brunovský (1934), zakladateľ finančnej matematiky na Slovensku a dlhoročný pracovník Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, o tom pred pár dňami povedal:

„Čokoľvek sa deje učiteľom – je to, ako keby sa to dialo nám, na vysokých školách. Keď vám brata bijú, tak sa ho treba zastať. To je staré pravidlo.“

S týmto krédom sa stotožňujeme. Preto v pondelok preberáme štrajkovú štafetu od Iniciatívy slovenských učiteľov.


Za čo štrajkovať?Prečo štrajkovať?Prečo sa nebáť?Ako štrajkovať?

Pridajte sa k nám, zaregistrujte sa do štrajku, šírte túto výzvu medzi svojich spolupracovníkov. Vyzvite študentov, aby štrajk podporili svojím podpisom a praktickou participáciou. Kontaktujte nás na adrese ivu@isu.sk, radi s prípravou štrajku poradíme.

Novinky z 13. 2. v skratke:

Štrajkový výbor Iniciatívy vysokoškolských učiteľov
ivu@isu.skwww.isu.skhttps://www.facebook.com/iniciativa.vs.ucitelov

V médiách

Zobraziť viac