Zoznam vysokých škôl so štrajkujúcimi zamestnancami

Ako zapojené sú označené vysoké školy a fakulty alebo katedry, na ktorých je aspoň jeden zamestnanec registrovaný do štrajku.

Akadémia umení v Banskej Bystrici
 • Fakulta výtvarných umení
zapojená
Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Národohospodárska fakulta
zapojená
Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
zapojená
Prešovská univerzita v Prešove
 • Fakulta humanitných a prírodných vied
 • Filozofická fakulta
zapojená
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Fakulta biotechnológie a potravinárstva
zapojená
Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Fakulta architektúry
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta informatiky a informačných technológií
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta
zapojená
Technická univerzita v Košiciach
 • Fakulta umení
 • Letecká fakulta
zapojená
Technická univerzita vo Zvolene
 • Katedra dizajnu nábytku a interiéru
zapojená
Trnavská univerzita v Trnave
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
zapojená
Univerzita J. Selyeho so sídlom v Komárne
 • Ekonomická fakulta
zapojená
Univerzita Komenského v Bratislave
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied
 • Fakulta telesnej výchovy a športu
 • Filozofická fakulta
 • Jesseniova lekárska fakulta v Martine
 • Lekárska fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Prírodovedecká fakulta
zapojená
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Fakulta prírodných vied
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
zapojená
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta prírodných vied
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
zapojená
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Filozofická fakulta
 • Lekárska fakulta
 • Prírodovedecká fakulta
zapojená
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Filozofická fakulta
zapojená
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Katedra chémie, biochémie a biofyziky
zapojená
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 • Divadelná fakulta
 • Filmová a televízna fakulta
 • Hudobná a tanečná fakulta
 • Katedra jazykov
zapojená
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Centrum výskumu
 • Kabinet kresby
 • Katedra architektonickej tvorby
 • Katedra dejín umenia
 • Katedra dizajnu
 • Katedra fotografie a nových médií
 • Katedra intermédií a multimédií
 • Katedra maliarstva
 • Katedra reštaurovania
 • Katedra socha, objekt, inštalácia
 • Katedra teórie a dejín umenia
 • Katedra textilnej tvorby
 • Katedra úžitkového umenia
 • Katedra úžitkových umení
 • Katedra vizuálnej komunikácie
zapojená
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
 • Katedra sociálnej práce
zapojená
Žilinská univerzita v Žiline
 • Elektrotechnická fakulta
 • Fakulta bezpečnostného inžinierstva
 • Fakulta humanitných vied
 • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • Fakulta riadenia a informatiky
 • Strojnícka fakulta
zapojená
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave nezapojená
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši nezapojená
Akadémia policajného zboru v Bratislave nezapojená
Bankovní institut vysoká škola (sídlo v Českej republike) nezapojená
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií nezapojená
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom nezapojená
Hochschule Fresenius GmbH (sídlo v Spolkovej republike Nemecko) nezapojená
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banská Štiavnica nezapojená
Paneurópska vysoká škola nezapojená
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave nezapojená
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici nezapojená
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne nezapojená
Univerzita Palackého v Olomouci (sídlo v Českej republike) nezapojená
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach nezapojená
Vysoká škola Danubius nezapojená
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave nezapojená
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava nezapojená
Vysoká škola hotelová v Praze 8 (sídlo v Českej republike) nezapojená
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (pobočka zahraničnej City University) nezapojená
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove nezapojená
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (sídlo v Českej republike, štúdium poskytuje v Bratislave) nezapojená