Cieľ: Prejav nesúhlasu s rozhodnutiami, ktorými sa snaží slovenská vláda na čele s ministerkou Martinou Lubyovou budiť dojem pozitívnych zmien a s reakciou ministerstva školstva na Petíciu za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Ako sa zapojiť?

          Na mapke potom môžete sledovať počet zapojených škôl.

  • V tento deň príďte do školy oblečení v čiernom.
  • 12. hodine na poludnie, väčšinou sa jedná o 5. vyučovaciu hodinu, prerušte svoju prácu na symbolickú minútu, alebo si s kolegyňami a kolegami dohodnite, akým spôsobom túto minútu ticha uskutočníte.
  • Akcia Deň učiteľov v čiernom môže mať celoškolský, ale i skupinový alebo individuálny rozmer.
  • Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete, ale chcete zapojiť, podporte svojich kolegov napríklad zdieľaním informáciívidea o akcii na sociálnych sieťach. 

Oboznámte rodičov s tým, že sa zapájate do takejto akcie. Vysvetlite im, prečo počas vyučovacej hodiny prerušíte svoju prácu.