Dňa 8. 4. 2019 uviedla ministerka školstva Martina Lubyová pre SITA, že predstavitelia Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) a Slovenskej komory učiteľov (SKU) odmietli jej pozvanie na rokovania k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch. Toto tvrdenie bolo opakovane podané médiám bez akýchkoľvek dôkazov a vysvetlenia. Pravdou je, že ISU žiadne pozvanie na rokovania k zákonu o pedagógoch nedostala. SKU sa aktívne zúčastnila všetkých stretnutí k zákonu, na ktoré bola pozvaná. Rovnako aktívne sa zapojila do celého pripomienkového procesu, ktorý bol ukončený v auguste 2018. Po skončení oficiálneho pripomienkovania neboli desiatky pripomienok viacerých organizácií relevantne zapracované a navyše bol zákon zásadným spôsobom zmenený. Po zásadných zmenách v návrhu zákona ministerstvo vynechalo verejnú diskusiu, čím porušilo zákon. Preto SKU spolu s 10 organizáciami pôsobiacimi v oblasti školstva iniciovalo petíciu za stiahnutie zákona, ktorú podpísalo 20 500 ľudí. Ministerstvo školstva do dnešného dňa nereagovalo odbornými argumentmi na výhrady k obsahu zákona, ani nevysvetlilo procesné pochybenia pri tvorbe zákona. Namiesto toho sme svedkami zavádzajúcich vyjadrení, ktoré ministerstvo zverejňuje na našu adresu a ktoré nie sú podložené faktami.

SKU aj ISU je plne otvorená verejnej diskusii a stretnutiu s ministerkou a očakáva, že namiesto prázdnych fráz ministerka navrhne termín aj vhodné miesto stretnutia a pozve nás na konštruktívne rokovanie tak, ako sú konštruktívne a vecné naše pripomienky k zákonu o pedagógoch.