Vyhlásenie k protestu „Začnite konať!“

Iniciatíva slovenských učiteľov je zoskupenie učiteľov, vychovávateľov a ďalších pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa rozhodli otvorene poukazovať na najvypuklejšie problémy školstva. Veľmi citlivo vnímame skutočnosti, ktoré v uplynulých mesiacoch jasne ukázali, v akom politickom marazme sa nachádza naša spoločnosť. V zrkadle týchto udalostí neinformovaná verejnosť môže problémy školstva vnímať ako okrajové, no my si dovolíme tvrdiť, že opak je pravdou. Len systémové, nesamoúčelné zmeny v školstve sú základným a nevyhnutným predpokladom pozitívnych politických a spoločenských zmien, po ktorých všetci túžime. Počas 3 rokov našej existencie sa v ministerskom kresle vystriedali traja ministri, ktorí sa vyznačovali neschopnosťou či neochotou rázne riešiť problémy svojho rezortu. Aj v závere tohto školského roka [...]

2018-06-18T09:07:25+00:00 18.06.2018|Kategórie: Tlačové správy a vyhlásenia|

Občianske iniciatívy sú znepokojené medializovanými udalosťami v ZUŠ Humenné

Pani Daniela Polovková je učiteľkou na Základnej umeleckej škole na Mierovej ulici Humenné. Na poslednom proteste Za slušné Slovensko (15.4.) vystúpila na pódiu v Humennom, kde opísala svoje skúsenosti so zriaďovateľom školy - mestom Humenné a svojím riaditeľom. Po príchode do školy jej riaditeľ predložil písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny v súvislosti s jej vystúpením. Je neakceptovateľné, aby vo vyspelej krajine EU bolo porušované právo na slobodu prejavu zakotvené v Ústave SR: “Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice [...]

2018-04-25T22:58:41+00:00 25.04.2018|Kategórie: Tlačové správy a vyhlásenia|

Reakcia ISU na vyjadrenia ministerky školstva v TA3 8. 4. 2018.

Dňa 8. apríla 2018 v relácii V politike na TA3 vyslovila ministerka školstva Martina Lubyová na adresu Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) vyjadrenia, ktoré považujeme za účelovo zavádzajúce. Keďže televízia TA3 nezabezpečila vyvážené informovanie verejnosti, sme nútení reagovať formou tlačovej správy. „Podobne ISU, spoločný zakladateľ, teraz nám vyrastajú ako huby po daždi také organizácie, ktoré sa snažia politizovať pod rúškom riešenia profesionálnych problémov. A nedá sa s nimi rokovať, pretože píšu otvorené listy a keď ich pozvete, tak jednoducho neprídu. To sú organizácie, ktoré vyjdú do ulíc predtým, než prídu o niečo požiadať alebo niečo vyjadriť, čiže nie je tam snaha o konštruktívny dialóg, ale [...]

2018-04-11T09:57:13+00:00 11.04.2018|Kategórie: Tlačové správy a vyhlásenia|

Otvorený list prezidentovi SR – 21.3.2018.

Vážený pán Andrej Kiska prezident Slovenskej republiky Kancelária prezidenta SR B r a t i s l a v a Bratislava 21. marca 2018 Vážený pán prezident Slovenskej republiky, Dňa 13. septembra 2017 ste vymenovali do funkcie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu pani Martinu Lubyovú s týmito slovami: "Od tohto okamihu, od vašej práce bude závisieť, či v budúcich rokoch bude Slovensko učiace sa, alebo tak ako doteraz z pohľadu kvality vzdelávania našich detí bude Slovensko naďalej nepoučiteľné. Po škandále s rozdeľovaním európskych peňazí na vedu a výskum je rezort školstva dosť zdemoralizovaný, v značnom chaose a neistote ohľadom [...]

2018-03-21T22:08:44+00:00 21.03.2018|Kategórie: Tlačové správy a vyhlásenia|

Stanovisko ISU k zrušeniu Inštitútu vzdelávacej politiky

Bratislava, 3. 01. 2018 Iniciatíva slovenských učiteľov je opäť šokovaná nedemokratickým krokom ministerstva školstva. Pod rúškom optimalizácie sa ruší útvar, ktorý ministerstvu a verejnosti prinášal analytické materiály, upozorňujúce na zásadné problémy v rezorte: šafárenie s peniazmi, málo financií do školstva, byrokraciu, zlú učebnicovú politiku, rekordne nízke platy a nefunkčné vzdelávanie učiteľov. Na druhej strane stále vidíme, ako sa živia priamo riadené inštitúcie, ktoré školám, učiteľom a deťom svojou neprofesionalitou nijako nepomáhajú: Štátny pedagogický ústav, Metodicko-pedagogické centrum, Štátny inštitút odborného vzdelávania a ďalšie. Tieto dlhodobo nefunkčné inštitúcie, ako aj mnohé ďalšie v rezorte školstva, pochybne poprepájané s eurofondami, nevyhnutne potrebujú [...]

2018-02-23T20:09:15+00:00 23.02.2018|Kategórie: Tlačové správy a vyhlásenia|

Reakcia ISU a NŠO na ukončenie kolektívneho vyjednávania

Iniciatíva slovenských učiteľov a Nové školské odbory vyjadrujú zásadný nesúhlas s priebehom a náhlym ukončením kolektívneho vyjednávania. Spôsob, akým Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) a vláda SR vylúčili, už druhý rok po sebe, pedagogických a odborných zamestnancov z valorizácie platov v rámci uzatvárania Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, považujeme za diskriminačný. Zvýšenie miezd nepedagogických zamestnancov o 4,8 % v kontexte nárastu minimálnej mzdy o 10,34 % je nedôstojné. Je pre nás obrovským sklamaním, že Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) opustil svoje vlastné požiadavky formulované v Deklarácii organizácií pôsobiacich v školstve zo 17. februára 2016. Deklarácia na podporu [...]

2018-02-27T21:48:55+00:00 21.11.2017|Kategórie: Tlačové správy a vyhlásenia|

Stanovisko ISU ku kolektívnemu vyjednávaniu vyššieho stupňa

Iniciatíva slovenských učiteľov upozorňuje, že začiatok kolektívneho vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnej správe na rok 2018 neobvykle dlho mešká. Pre porovnanie, v rokoch 2012, 2013 a 2015 sa prvé kolo kolektívneho vyjednávania uskutočnilo už v júli a v rokoch 2014 a 2016 v septembri. V polovici novembra bolo obvykle vyjednávanie už ukončené, v tomto roku však nie je známy ani termín prvého kola. V zákone o kolektívnom vyjednávaní sa k uzavieraniu kolektívnych zmlúv uvádza: „Zmluvné strany sú povinné začať rokovanie o uzavretí novej kolektívnej zmluvy najmenej 60 dní pred skončením platnosti uzavretej kolektívnej zmluvy.“ Platnosť aktuálnej [...]

2018-02-27T21:52:39+00:00 16.11.2017|Kategórie: Tlačové správy a vyhlásenia|

Iniciatíva slovesnkých učiteľov

Phone: 0904 283 418

Mobile: 0902 347 413

Fax: 0905 423 790

Web: Webstránka

Najnovšie články

Vyhlásenie k protestu „Začnite konať!“
Čítajte tu!
close-image