Pani Daniela Polovková je učiteľkou na Základnej umeleckej škole na Mierovej ulici Humenné. Na poslednom proteste Za slušné Slovensko (15.4.) vystúpila na pódiu v Humennom, kde opísala svoje skúsenosti so zriaďovateľom školy – mestom Humenné a svojím riaditeľom. Po príchode do školy jej riaditeľ predložil písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny v súvislosti s jej vystúpením.

Je neakceptovateľné, aby vo vyspelej krajine EU bolo porušované právo na slobodu prejavu zakotvené v Ústave SR: “Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.” (Čl. 26, od. 2). Takéto zasahovanie do práv a slobôd učiteľa vychovávajúceho budúcu generáciu je hrubým porušením základných demokratických princípov.

Iniciatíva slovenských učiteľov má skúsenosť s p. primátorkou Humenného ako s človekom, ktorý oceňoval učiteľov za neštrajkovanie. Nijako nás neprekvapuje zastrašovanie a kroky, ktoré opisuje naša kolegyňa a žiadame pri tejto príležitosti okamžité zastavenie takéhoto konania. Pani učiteľka Daniela Polovková má našu plnú podporu. Ak nedôjde k náprave, tak ako iniciatíva zvážime aj obrátenie sa na európske inštitúcie pre porušovanie základných ľudských práv a iné aktivity na obranu našej kolegyne.

Podpísané iniciatívy:

Iniciatíva slovenských učiteľov
Za slušné Slovensko
Chceme veriť
Kultúrny reparát
Nová Cvernovka
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Študentská iniciatíva #niejenamtojedno