Vážený pán
Andrej Kiska
prezident Slovenskej republiky
Kancelária prezidenta SR
B r a t i s l a v a

Bratislava 21. marca 2018

Vážený pán prezident Slovenskej republiky,

Dňa 13. septembra 2017 ste vymenovali do funkcie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu pani Martinu Lubyovú s týmito slovami: „Od tohto okamihu, od vašej práce bude závisieť, či v budúcich rokoch bude Slovensko učiace sa, alebo tak ako doteraz z pohľadu kvality vzdelávania našich detí bude Slovensko naďalej nepoučiteľné. Po škandále s rozdeľovaním európskych peňazí na vedu a výskum je rezort školstva dosť zdemoralizovaný, v značnom chaose a neistote ohľadom budúcnosti“.

Po polroku pôsobenia Martiny Lubyovej v úlohe ministerky musíme konštatovať, že rezort školstva je zdemoralizovaný ešte viac a neistota ohľadom budúcnosti sa len prehĺbila. Preto Vás vyzývame, aby ste opätovne Martinu Lubyovú do funkcie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu nevymenovali. Pani Martina Lubyová stratila svojím konaním a vyjadrovaním sa našu dôveru skôr, ako by ju stihla získať.

Dovoľujeme si uviesť niekoľko hlavných dôvodov prečo by ministerka Martina Lubyová

nemala zotrvať vo svojej funkcii:

1. Zablokovala reformu Učiace sa Slovensko, čím opäť odďaľuje možnosť spustenia
ozdravenia školstva. Niekoľkonásobne zavádzala verejnosť termínmi zverejnenia národného programu a pracovnými skupinami, o ktorých existencii môžeme len polemizovať.

2. Svojim konaním kryje rozkrádanie v kauze eurofondov na vedu a výskum, v ktorej nevyvodila žiadnu personálnu zodpovednosť.

3. Pripravuje nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý je
v mnohých častiach proti nim. Jeho návrh nezverejnila pedagogickej verejnosti, nevedie k nemu konštruktívnu diskusiu.

4. Pani ministerka zľahčuje obrovské problémy v školstve a vo vede, zavádza verejnosť tvrdeniami o fungujúcom systéme financovania výskumu a neefektívne nakladá s verejnými prostriedkami, keď zamestnáva externých pracovníkov za 5 miliónov eur na prácu, za ktorú sú platení zamestnanci ministerstva.

5. Zrušila funkčnú inštitúciu na ministerstve školstva – Inštitút vzdelávacej politiky.

Iniciatíva slovenských učiteľov

Iniciatíva ŽIJEMVEDU.SK