V týždni od 8. do 14. apríla 2019

Cieľom kampane Iniciatívy slovenských učiteľov a Pedagogickej komory Českej republiky je informovať verejnosť aj o iných témach, ako je výška platov. Školstvo má nesmierne množstvo problémov, ktorých riešenie politici neustále zľahčujú alebo ignorujú. Bez akejkoľvek slušnosti sa vysmievajú priamo do očí učiteľom, vychovávateľom, kuchárkam či školníkom, ale aj deťom a najmä ich rodičom, vďaka podpore ktorých školy ešte stále ako tak fungujú. Všetci bez výnimky by sme mali naše školy podporiť, ide predsa predovšetkým o naše deti.

Týždňom škôl v čiernej chceme zároveň protestovať proti schváleniu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

AKO NA TO?

Informujte kolegov osobným rozhovorom alebo mailom a vyveste plagát akcie vo Vašej zborovni, kabinete,… Zdieľajte informácie o akcii na sociálnych sieťach. Oboznámte rodičov s tým, že sa zapájate do takejto akcie.

Zapojte sa jednotlivci a celé školy v akejkoľvek čiernej verzii – oblečenie, pásky na rukávoch, alebo iný viditeľný čierny doplnok, čierne zástavy, vlajky, plachty, čierne papiere na vchodových dverách, čierna nástenka pri vchode do školy upozorňujúca na problémy školstva… Každý kúsok čiernej vo vašej škole signalizuje slovenským politikom, v akom stave sú naše školy.

Propagujte celý týždeň Petíciu za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, aby počet jej podporovateľov rástol: 

 http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1008530  

Vyfoťte sa spoločne s kolegami v čiernom oblečení, dajte fotografie na web školy a zdieľajte na sociálnych sieťach. Ak budete fotografie zverejňovať, pridajte k nim hashtag #skolyvciernej.

Zmeňte svoju profilovú fotografiu na Facebooku, či Instagrame na čiernobielu.

Vymeňte svoju titulnú fotku za smútočný obrázok s čiernym rámčekom a vlastným odkazom. 

Môžete využiť i heslá, ktoré sú nižšie:

 

V týždni od 8. do 14. apríla 2019 zostávajú školy v čiernej pre osem zásadných PRETO: