Spájame sa 2018-02-28T22:47:10+01:00
SPÁJAME SA

My sme tí, ktorí pracujú s deťmi, žiakmi, študentmi, mládežou. My sme tí vzdelaní, ktorí odovzdávajú svoje vedomosti a formujú budúce generácie. Sme empatickí, prispôsobiví, kritickí, tvoriví, sebavedomí. Zmeňme frflanie po kabinetoch, v kuchynkách a na chodbách na konštruktívne a systematické presadzovanie našich požiadaviek. Podporme sa navzájom pri poukazovaní na nedostatky. Spojme svoje sily, nech nás spoločnosť začne brať vážne. Spolupracujme na odstraňovaní chýb. Spájajme svoje sily angažovaním sa vo veciach, ktoré nás trápia, ktoré sa nás týkajú. My sme tí, ktorým na školstve skutočne záleží.

Nestačí mať len pravdu, treba mať aj silu.
Sila je v spájaní sa… Organizujme sa!

Iniciatíva slovesnkých učiteľov

Phone: 0904 283 418

Mobile: 0902 347 413

Fax: 0905 423 790

Web: Webstránka

Najnovšie články